1738: De Leipnik Haggadah

Title-page, 359 x 270 mm [HS.ROS.382]

Joseph ben David uit Leipnik (MoraviŽ) is zonder twijfel een van de meest begaafde kunstenaars onder de achttiende-eeuwse joodse schoonschrijvers. De compositie van de hier getoonde titelbladzijde van de Haggadah, het joodse paasgebedenboek, ontleende hij aan de titelgravure van een in 1700 in Amsterdam bij lmmanuel ben Joseph Athias gedrukt werk, 'Yad Yosef'. De kleurrijke en smaakvolle uitvoering, echter, verraden de hand van de meester.

Iris Fishof, lsrael Museum, Jeruzalem


1738: The Rosenthaliana Leipnik Haggadah
Leipnik's colourful, elegant parchment Haggadah gave expression to the sentiments of a new class of wealthy Jews who adopted a life-style similar to that of the non-Jewish aristocracy
»