1741: De Amsterdamse letters van Jacob ben Judah Leib Shammas

Haggadah, title-page, 302 x 215 mm [HS.ROS.573]

Van de hand van Jacob ben Judah Leib Shammas zijn meer dan dertig handschriften bekend, vervaardigd tussen 1718 en 1741. Hoewel hij, vergeleken met tijdgenoten als Nathan ben Simson uit Meseritz en Joseph ben David uit Leipnik, een weinig oorspronkelijk kunstenaar was, behoort Jacobs calligrafie tot het beste wat de achttiende eeuw heeft voortgebracht. De hier getoonde titelbladzijde van de Haggadah, het joodse paasgebedenboek, blijkt een slaafse kopie van een in 1687 in Frankfurt am Main gedrukte titelgravure.

Emile G.L. Schrijver, Juda Palache Instituut, Universiteit van Amsterdam


1741: The 'Otiyyot Amsterdam' of Jacob benJudah Leib Shamas
In fact, I would go so far as to suggest that his Hebrew letters are the ultimate Otiyyot Amsterdam [Amsterdam letters]
»