Na 1771: De priesterzegen: uitgeversbanden van Proops

The Yokef Pinto parnassim binding, 158 x 210 mm [ROS.19D13]

In de collectie van de Bibliotheca Rosenthaliana bevindt zich een zogenaamde 'parnassijnsband', met daarin de Reglementen van de Hoogduitse Gemeente. Deze band onderscheidt zich vooral door het voorkomen van een door twee engelen ondersteunde kroon, het symbool van de Parnassim, de bestuurders van de Hoogduits-joodse gemeente. Daarnaast bevat de band echter op het achterplat het drukkersmerk van de familie Proops, bestaande uit twee zegenende priesterhanden. Het lijkt aannemelijk dat de voor deze band verantwoordelijke 'Proops-binder' zijn stempelmateriaal verkreeg uit de nalatenschap van een nietjoodse Amsterdamse boekbinder.

Kees Gnirrep, Universiteitsbibliotheek, Amsterdam


After 1771: The priestly blessing: publishers' bindings by Proops
Could Joseph Proops himself have been the Proops binder? Perhaps the archives will hold the answer
»