1795-1812: Een in Amsterdam geschreven Jiddische kroniek van de Bataafse Republiek

The chronicle of B.I Benjamins, volume 1, folio 1r, 230 x 183 mm [HS.ROS.74]

De Bibliotheca Rosenthaliana bezit twee handschriften van deze kroniek van Bendit ben Eizek Wing, of B.I. Benjamins , één kladversie en één 'in het net'. Wing bespreekt onder meer de burgerlijke gelijkstelling van de joden in 1795, de ontsnapping van de Prins van Oranje, en de ruzie tussen de Oude en Nieuwe gemeenten in Amsterdam. Bijzonder interessant is de grote hoeveelheid Nederlandse woorden in deze Jiddische tekst: kihzers (kiezers), weihk (wijk), das greste gedehite (het grootste gedeelte), genohtzakt (genoodzaakt) etc.

Ariane D. Zwiers, Vrije Universiteit, Amsterdam


1795 - 1812: A Yiddish chronicle of the Batavian Republic
Benjamins was one of the last to write in Dutch Yiddish, which makes the manuscript particularly important, not only historically, but as a linguistic document too
»