Rond 1800: Leeser Rosenthals enige Jiddische handschrift

Isaac Abraham Euchel, Reb Henoch oder wos tutme domit, pages 58-59, 125 x 320 mm[HS.ROS.130]

Dit in Duitsland geschreven toneelstuk is waarschijnlijk in 1794 voor het eerst opgevoerd in Amsterdam, en wel ten huize van de toemalige Asjkenazische opperrabbijn Jakob Mozes Loewenstamm. Opvallend is dat in het stuk zeer openlijk wordt gesproken over zaken als overspel en dat ook het uitfoeteren van uit andere streken afkomstige geloofsgenoten door het toenmalige publiek blijkbaar niet bij voorbaat als aanstootgevend ervaren werd.

Rena G. Fuks-Mansfeld, Juda Palache Instituut, Universiteit van Amsterdam


Around 1800: Leeser Rosenthal's only Yiddish manuscript
The only Yiddish manuscript in the collection of Leeser Rosenthal was an early nineteenth-century satirical enlightenment play by lsaac Abraham Euchel
»