19 april 1883: Sefardische rabbijnen in Jeruzalem over moderne landbouwnederzettingen

Letter from Chief Rabbi R.M. Panigel a.o, 299 x 227 mm [Archive Pekidim and Amarcalim, VIII, 27 (38-233)]

Dit is slechts één brief uit het in de Bibliotheca Rosenthaliana aanwezige archief van meer dan 10.000 brieven aan de zogeheten Pekidim en Amarcalim, een belangrijke in Amsterdam gevestigde liefdadigheidsorganisatie die wereldwijd geld inzamelde voor behoeftige joden in Palestina. Uit deze brief blijkt dat de Sefardische rabbijnen in Jeruzalem positief stonden ten opzichte van hulp bij het bewerken van het land, maar tegelijkertijd vreesden dat deze hulp ten koste zou gaan van de steun aan de studie van de Torah.

Yehoshua Kaniel, Bar-llan University, Ramat Gan


19 April 1883: Sephardi rabbis in Jerusalem on modern agricultural settlements
Replies such as these by the Sephardi rabbis ( .. ) stopped the Pekidim and Amarcalim and other Orthodox donors from sending money to the settlements
»