1896: Theodoor Herzl's Der Judenstaat , gedrukt in Wenen

Title-page 213 x 147 mm [ROS.3803E11]

In twee maanden tijd verschenen vier nagenoeg identieke oplagen, waarvan de Rosenthaliana er drie bezit, van dit vermaarde werk waarin Dr. Herzl, als deskundige op het terrein van de sociologie, de politieke wetenschappen en de constitutionele wetgeving, zijn visie ontvouwt op 'de oplossing van het joodse vraagstuk'.

Michael Heymann, Central Zionist Archives, Jeruzalem


1896: Theodoor Herzl's Der Judenstaat published in Vienna
By the summer of 1896 Herzl was becoming a man of action: Zionism had acquired a leader. This was the most significant, immediate result of the publication of Der Judenstaat
»