1897: George Rosenthal en de Vereeniging Het Spinozahuis

Addition to the Catalogus van de Boekerij der Vereeniging 'Het Spinozahuis", 275 x 215 mm [ROS.1A57]

Het hier getoonde werk is een toevoeging aan de Catalogus van de Boekerij der Vereeniging 'Het Spinozahuis', met handschriftelijke notities van J.M. Hillesum, de toenmalige conservator van de Bibliotheca Rosenthaliana. In het Spinozahuis in Rijnsburg streefde men er naar om de bibliotheek van Spinoza te reconstrueren met dezelfde edities als die waarover Spinoza beschikte. De aangegeven boeken werden dankzij de hulp van B[aron] G[eorge] v[an] R[osenthal] verworven.

Theo van der Werf, Het Spinozahuis, Rijnsburg


George Rosenthal and the Spinoza House Society
(.. ) without [George] Rosenthal we would never have been able to assemble our library in such a short period
»