1899: De collecties Lehren en De Lima onder de hamer

Auction catalogue, pages 190-191, 230 x 290 mm [ROS.1B63]

Uit een van de vele veilingcatalogi die de Bibliotheca Rosenthaliana bezit blijkt dat van de bankiersfamilie Lehren/De Lima tussen 13 februari en 2 maart 1899 4288 boeken onder de hamer kwamen. Door de conservator Jeremias Meyer Hillesum werden ruim zeshonderd hiervan voor een bedrag van niet minder dan fl 2.397,95 aangekocht.

Lies Kruijer-Poesiat, Bibliotheca Rosenthaliana, Amsterdam


1899: The Lehren/De Lima sale
In the nineteenth century auctions of hebrew books may not have been exceptional events. But an auction lasting two weeks certainly was
»