Voor 1940: Traditionele Amsterdamse synagogale melodieŽn, opgetekend door A. Katz, voormalig voorzanger van de Grote Synagoge in Amsterdam

Manuscript, 160 x 235 mm [ROS.19E26]

Opvallend is dat in Amsterdam voor elk feest een aparte melodie bestaat voor het Kaddish, een eeuwenoud Aramees gebed ter heiliging van God. Het hier getoonde Kaddish wordt hedentendage in Amsterdamse en andere Nederlandse synagogen nog vrijwel op dezelfde wijze door de voorzanger tijdens het avond- en het ochtendgebed van het Sloffeest gezongen.

Hans Bloemendal, Katholieke Universiteit Nijmegen


Before the second world war: Traditonal Amsterdam synagogue melodies
To the best of my knowledge this is the first and only systematic record of these melodies
»