April 1946: De Bibliotheca Rosenthaliana keert terug uit Duitsland

Samuel Usque's history of the suffering of the Jewish people,
195 x 240 mm [ROS.11B36]

Het hier getoonde werk, Samuel Usque's Consolaçam ás tribulaçoens de lsrael (Troost voor het lijden van Israël), gedrukt in Coimbra in 1906, is getroffen door een kogeltje uit een geallieerd wapen. Ondanks het eigendomsrecht van de stad Amsterdam op de Bibliotheca Rosenthaliana, werden de boeken in 153 kisten in juni 1944 door de Duitsers naar Duitsland getransporteerd, ter opname in het 'Institut zur Erforschung der Judenfrage'. In de omgeving van Frankfurt am Main werden de kisten veelal ongeopend teruggevonden en vandaar in het voorjaar van 1946 teruggestuurd naar Amsterdam, zij het niet zonder schade.

F.J. Hoogewoud, Bibliotheca Rosenthaliana, Amsterdam


April 1946: The return of the Bibliotheca Rosenthaliana - but not without damage
The Bibliotheca Rosenthaliana was officially reopened on 6 November 1946. The new curator L.L. Seeligmann expressed the hope that the Bibliotheca Rosenthaliana would flourish despite the blows it had suffered
»