1985: Saul van Messel's Groningen-Gassiedisch, gedrukt in Bedum in een oplage van 115 genummerde exemplaren

Groningen-Gassiedisch, Bedum, Exponent 1985, 340 x 525 mm [ROS.KG7]

De in 1993 overleden historicus Jaap Meijer dichtte sinds het midden van de jaren zestig onder het pseudoniem Saul van Messel. Eerst na 1975 liet hij zijn gedichten, meest balladen, in bibliofiele edities met beperkte oplagen verschijnen. De twee vaag zichtbare figuren stellen de joodse geleerde Martin Buber en de Groningse typograaf H.N. Werkman voor. Werkman drukte in de Tweede Wereldoorlog Bubers chassidische legenden.

Henriëtte Boas, Badhoevedorp


1985: Recent limited editions of the poetry of Saul van Messel
(..) an evocative illustration of Meijer's combined Jewish, Groningen and bibliophile interests
»