Aanwinstenlijst Acquisitions list
nieuwe boeken in de bibliotheek new books in the library

ook beschikbaar: attendering per e-mail

also available: an email subscription

 

Algemeen / gemengde rechtsgebieden / diversen
General/mixed subjects
Mededingingsrecht
Competition Law
Arbeidsrecht en sociaal verzekeringsrecht
Labour Law and Social Security Law
Mensenrechten/Grondrechten
Human Rights/Civil Rights
Belastingrecht
Tax Law
Milieurecht
Environmental Law
Europees recht
European Law
Privaatrecht
Private Law
Financieel recht
Financial Law
Recht der internationale organisaties
Law of International Organizations
Gezondheidsrecht
Health Law
Rechtsfilosofie & Rechtssociologie
Philosophy of Law & Sociology of Law
Intellectuele eigendom, mediarecht en informatierecht
Intellectual Property, Media Law and Information Law
Rechtsgeschiedenis
History of Law
Internationaal economisch recht
International Law and Economics
Staatsrecht en bestuursrecht
Constitutional and Administrative Law
Internationaal privaatrecht en rechtsvergelijking
International Private Law and Comparative Law
Strafrecht en criminologie
Penal Law and Criminology
Internationaal publiekrecht
Public
International Law

 

 

Algemeen / gemengde rechtsgebieden / diversen - General/mixed subjects ^

  november 2018

Titel:  Materials in trial advocacy : problems and cases / Thomas A. Mauet,  Milton O. Riepe --  New York  :  Wolters Kluwer, 2015
Signatuur:  184:  C.1.1.p.MAUE mat

oktober 2018

 

Titel: Bouw- en Aanbestedingsrecht 3: Aanvang en uitvoeringsduur van het werk; Bouwtijdverlenging / M.A. van Wijngaarden; bewerkt door M.A.B. Chao-Duivis -- Zutphen: Uitgeverij Paris, 2018
Signatuur:
184: B.6.m.WIJNG hoo 3 (2018)

Titel: Bouw- en Aanbestedingsrecht 4: Rechten van aannemer en opdrachtgever bij vertraging; Vertragingsschade / M.A. van Wijngaarden; bewerkt door M.A.B. Chao-Duivis -- Zutphen: Uitgeverij Paris, 2018
Signatuur:
184: B.6.m.WIJNG hoo 4 (2018)

Titel:  Praxis : On Acting and Knowing / Friedrich Kratochwil  --  Cambridge  :  Cambridge University Press, 2018
E-Book:  available in UvA-domain


september 2018


Titel:  Hoeveel recht heeft de emotie? : straffen in de slachtoffercultuur / Henri Beunders ; met illustraties van Floris Tilanus  --  Amsterdam  :  Amsterdam University Press, 2018
Signatuur:  184:  S.5.h.BEUN


Titel:  African Union law : the emergence of a sui generis legal order / Olufemi Amao  --  London  :  Routledge, 2018
E-book:  available in UvA-domainTitel:  Arbitration ... : Dutch and international laws and regulations  /  K.J. Krzeminski en M. Vink  --   Nijmegen  :  Ars Aequi Libri,  2018
Signatuur:  184:  B.6.p.ARBI wet 2018

Titel:  Argumenteren voor juristen / drs. Aldert Jan van Dijk, mr. ing. Willem Hiemstra, Hans Conijn LL. B  --  groningen  :  Noordhoff, 2016
Signatuur:  184:  B.1.l.ARGU voo 2018


Titel:  The English legal system / Alisdair A. Gillespie,  Siobhan Weare  --  Oxford  :  Oxford University Press, 2017
Signatuur:  184:  C.1.3.a.GILL


Titel:  Legaliteit en legitimiteit : de grondslagen van het recht / Paul Cliteur en Afshin Ellian  --  Leiden  :  Leiden University Press, 2016
Signatuur:  184:  B.1.a.CLIT leg


augustus 2018


Titel:  Herijking van de juridische opleidingen / preadviezen van Margreet Ahsmann [et al]  --  Deventer  :  Wolters Kluwer, 2018
Signatuur:  184:  B.4.NJV 2018Titel:  Robot-is-me? : de robotisering van de maatschappij in praktisch, juridisch en maatschappelijk perspectief / R.C. Winkelhorst  --  Zutphen  :  Uitgeverij Paris, 2018
Signatuur:  184:  B.33.WINK


Titel:  Juridische methoden : casusoplossen, jurisprudentie-analyse en argumenteren / H.T.M. Kloosterhuis  --  Den Haag  :  Boom juridisch, 2018
Signatuur:   184:  B.1.l.KLOO 2018


Titel:  Legal English / by Rupert Haigh  --  London  :  Routledge, 2018
Signatuur:  184:  W.205


Titel: A dictionary of law / edited by Jonathan Law -- Oxford, United Kingdom: Oxford University Press, 2018

Signatuur: 184: W.204

 


  Arbeidsrecht en sociaal verzekeringsrecht / Labour law and Social Security Law ^
  oktober 2018

Titel:  E-court naast overheidsrechtspraak : online rechtspraak als alternatieve geschilbeslechting en de garanties voor consumenten / mr. D.E. Thiescheffer  --  Weert  :  Celsus, 2018
Signatuur:  184:  B.6.p.THIE

Titel:  De Participatiewet : een grondrechtenperspectief / Mr. dr. A. Eleveld (red.)  --  Deventer  :  Wolters Kluwer, 2018
Signatuur:  184:  A.17.b.ELEV par


Titel: Socialezekerheidsrecht: de tekst van een aantal wetten op het gebied van sociale zekerheid en enkele aanverwante wetten, voorzien van commentaar / onder redactie van: B. Barentsen, A.C. Damsteegt -- Deventer: Kluwer, 2018
Signatuur: 184: balie T&C A.1.c.SOC tek 2018

Titel: Inzicht in de ondernemingsraad / R.H. van het Kaar -- Den Haag: Sdu Uitgevers, 2018
Signatuur: 184: A.8.b.INZI 2019

Titel: International and European labour law: article-by-article commentary / edited by Edoardo Ales, Mark Bell, Olaf Deinert, Sophie Robin-Olivier -- Baden-Baden, Germany: München, Germany: Oxford: Nomos Verlagsgesellschaft; co-published by Verlag C.H.Beck oHG; [co-published by] Hart Publishing
Signatuur: 184: A.18.b.INTE eur


Titel:  Nieuwe vormen van arbeidsrelaties en sociale bescherming / redactie: Frans Pennings; Janneke Plantenga  --  Zutphen:  Uitgeverij Paris, 2018
Signatuur:  184:  A.15.b.PENN


Titel:  Collected cases on EU labour law / editors: Anja Eleveld, Beryl ter Haar  --  Den Haag  :  Eleven International Publishing, 2018
Signatuur:  184:  A.18.b.ELEV


Titel:  Arbeidsrecht : de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking to het arbeidsrecht, voorzien van commentaar / onder redactie van J.M. van Slooten, M.S.A. Vegter, E. Verhulp  --  Deventer  :  Wolters Kluwer, 2018
Signatuur:  184:  balie T&C A.1.c.ARBE tek 201
8


Titel:  The Intra Corporate Transferee Directive : central themes, problem issues and implementation in selected member states / Paul Minderhoud & Tesseltje de Lange (eds.)  --  Oisterwijk  :  Wolf Legal Publishers, 2018
Signatuur:   184:  WR 86


september 2018


Titel:  Ontslagrecht / mr. dr. J. van Drongelen, prof. mr. W.J.P.M. Fase, mr. dr. S.F.H. Jellinghaus  --  Zutphen  :  Uitgeverij Paris, 2018
Signatuur:  184:  A.7.a.DRON ind 3 (2018)


Titel:  Towards a decent labour market for low waged migrant workers / edited by Conny Rijken and Tesseltje de Lange  --  Amsterdam  :  Amsterdam  University Press, 2018
Signatuur:  184:  WO 154


Titel:  Arbeidsrecht & reorganisatie / mr. dr. E. van Vliet ; mr. B. Filippo  --  Den Haag  :  Boom juridisch, 2018
Signatuur:  184:  A.6.VLIE 2018


augustus 2018


Titel: Hoofdzaken socialezekerheidsrecht / S. Klosse, G.J. Vonk -- Den Haag: Boom juridisch, 2018

Signatuur: 184: A.17.b.KLOS hoo 2018 - Verplichte literatuur, meld u aan de balie


Titel: Wetgeving sociaal recht 2018/2019 / G.J.J. Heerma van Voss (red.) -- Den Haag: Boom juridisch, 2018

Signatuur: 184: A.1.c.HEER 2018/2019 - Verplichte literatuur, meld u aan de balie


Titel:  Arbeidsovereenkomstenrecht / Van der Grinten; bew. door W. Bouwens, R. Duk, D. Bij de Vaate -- Deventer:  Wolters Kluwer, 2018
Signatuur:  184:  A.7.a.GRIN 2018 - Verplichte literatuur, meld u aan de balie


Titel:  Arbeidswetgeving / W.L. Roozendaal -- Deventer: Kluwer, 2018
Signatuur:  184:  A.1.c.ARBE wet 2018/2019 - Verplichte literatuur, meld u aan de balie


 


  Belastingrecht / Tax Law ^
 

oktober 2018


Titel:  Fiscale behandeling van de DGA / R.P.C. Cornelisse, J.W.E. Litjens, A.L. Mertens, S.J. Mol-Verver, H.F. van der Weerd-van Joolingen ; onder redactie van S.J. Mol-Verver. Zesde druk. -- Den Haag : Boom juridisch, 2018
Signatuur:  184: F.2.FISC dga 2018


Titel:  Belastingheffing van coöperaties / J.T.L. Nillesen en H.T.P.M. van den Hurk  --  Deventer  :  Wolters Kluwer, 2018
Signatuur:  184:  F.2.NILL 2018


september 2018


Titel:  BTW-Jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen  /  W.A.P. Nieuwenhuizen  --   Deventer  :  Kluwer, 2018
Signatuur:  F.7.BTW 18/19 - Verplichte literatuur, meld u aan de balie


Titel:  Hoofdzaken vennootschapsbelasting / dr. F.J. Elsweier en prof.dr. S.A. Stevens  --  Deventer  :  Wolters Kluwer, 2018
Signatuur:  184:  F.2.GELD hoo 2018


Titel:  International tax primer / Brian J. Arnold  --  Alphen aan den Rijn  :  Kluwer Law International, 2016
Signatuur:  184:  F.7.ARNO 2016 - Compulsory reading material, ask at the desk


Titel:  Casuïstiek jaarrekeninglezen: Theorievragen en gesloten vragen / Mr. drs. P.R. de Geus ; m.m.v. Mr. C. van Geffen, Drs. E.H. Kelder  --  Den Haag  :  Boom juridisch, 2018
Signatuur:  184:  F.1.GEUS 2018 theo - Verplichte literatuur, meld u aan de balie


Titel:  Casuïstiek jaarrekeninglezen: Opdrachten / Mr. drs. P.R. de Geus ; m.m.v. Mr. C. van Geffen, Drs. E.H. Kelder  --  Den Haag  :  Boom juridisch, 2018
Signatuur:  184:  F.1.GEUS 2018 opdr - Verplichte literatuur, meld u aan de balie


Titel:  Compendium fiscaliteit & vastgoed / prof.dr.mr. E.J.W. Heithuis (red.), mr. J.G.E. Gieskes, mr.dr. M.M.W.D. Merkx, drs. M.J.J.R. van Mourik, dr. A. Rozendal, mr. M.M.J. Schuurman-van Nifterik, mr. J. Verbaan  --  Deventer  :  Wolters Kluwer, 2018
Signatuur:  184:  F.1.COMP fis 2018


Titel: Jaarrekeninglezen voor juristen / mr. drs. P.R. de Geus, mr. dr. J. Scholten -- Den Haag: Boom juridisch, 2018

Signatuur: 184: F.9.GEUS 2018 (+ bijl.)


Titel: Het beginsel van de minste pijn: een inleiding tot de loonheffingen / mr. A.L. Mertens -- Nijmegen: Ars Aequi Libri, 2018
Signatuur:  184:  F.2.MERT 2018 - Verplichte literatuur, meld u aan de balie


augustus 2018


Titel:  Jurisprudentie formeel belastingrecht 2018/2019 / redactie: K. Bozia, N.H.A. Gorissen, J.L.M. Gribnau, M.B.A. van Hout, M.H.W.N. Lammers, A.M.E. Nuyens, L.J.A. Pieterse, E. Poelmann (eindred.)  --  Den Haag  :  Boom juridisch, 2018
Signatuur:  184:  F.1.JURI 2018/2019 - Verplichte literatuur, meld u aan de balie


Titel:  Hoofdzaken formeel belastingrecht  / E.C.G. Okhuizen (red.), L.J.A. Pieterse (red.)  --  Den Haag  :  Boom juridisch, 2018
Signatuur:  184:  F.1.FORM 2018  -  Verplichte literatuur, meld u aan de balie


Titel:  Hoofdzaken belastingrecht / F.B. Bax [and others] ; onder redactie van O.C.R. Marres, S.J. Mol-Verver, J.L. van de Streek  --  Den Haag  :  Boom juridisch, 2018
Signatuur:  184:  F.1.HOOF 2018 - Verplichte literatuur, meld u aan de balie


Titel:  Teksten Europees belastingrecht  samengesteld en bewerkt door Mr. C. van Raad  --  Deventer  :  Wolters Kluwer, 2018
Signatuur:  184:  F.1.BELA II 2018-2019  -  Verplichte literatuur, meld u aan de balie


Titel:  Teksten internationaal belastingrecht / samensgesteld en bewerkt door Mr. C. van Raad  --  Deventer  :  Wolters Kluwer, 2018
Signatuur:  184:  F.1.BELA I 2018-2019 - Verplichte literatuur, meld u aan de balie


Titel:  Fiscale methodologie : over de kunst van het schrijven van papers en scripties / mr. L.J.A. Pieterse  --  Den Haag  :  Boom juridisch, 2018
Signatuur:  184:  F.1.PIET fis 2018


Titel:  Vennootschapsbelasting : Inclusief dividendbelasting en tax accounting / Redactie: E.J.W. Heithuis  --- Deventer  :  Wolters Kluwer, 2018
Signatuur:  184:  F.2.COMP 2018


Titel:  Geruisloze omzetting (art. 3.65 Wet IB 2001) / prof. dr. R.P.C. Cornelisse  --  Deventer  :  Wolters Kluwer, 2018
Signatuur:  184:  F.2.CORN ger 2018


Titel:  Niet-betaling in de BTW : over oninbare vorderingen en onbetaalde schulden in de Europese en Nederlandse BTW / dr. mr. B.G.A. Heijnen  --  Deventer  :  Wolters Kluwer, 2018
Signatuur:  184:  F.3.HEIJ nie


 

 

  Europees recht / European Law ^
 

oktober 2018


Titel:  The Intra Corporate Transferee Directive : central themes, problem issues and implementation in selected member states / Paul Minderhoud & Tesseltje de Lange (eds.)  --  Oisterwijk  :  Wolf Legal Publishers, 2018
Signatuur:   184:  WR 86


september 2018


Titel:  The European Parliament / Richard Corbett, Francis Jacobs, Michael Shackleton  --  London  :  John Harper, 2016
Signatuur:  184:  OE 133 9th ed


Titel:  Green trade and fair trade in and with the EU : process-based measures within the EU legal order / Laurens Jan Ankersmit   --  Cambridge  :  Cambridge University Press, 2017
E-book:  Available in UvA-domain


Titel:  Het staatsrecht van 7 Europese landen : België, Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, Italië, Polen, Verenigd Koninkrijk, Zweden / onder redactie van Prof. dr. L.F.M. Besselink, Prof. mr. P.P.T. Bovend'Eert, Mr. J.L.W. Broeksteeg, Prof. dr. R. de Lange  --  Deventer  :  Wolters Kluwer, 2018
Signatuur:  184:  S.70.a.STAA 2018


Titel:  Towards a decent labour market for low waged migrant workers / edited by Conny Rijken and Tesseltje de Lange  --  Amsterdam  :  Amsterdam  University Press, 2018
Signatuur:  184:  WO 154


Titel:  Reconsidering EU citizenship : contradictions and constraints / edited by Sandra Seubert, Oliver Eberl, Frans van Waarden  --  Cheltenham  :  Elgar, 2018
Signatuur:  184:  GT 38


Titel:  The European Union : facing the challenge of multiple security threats / edited by Antonina Bakardjieva Engelbrekt and Torsten and Ragnar Söderberg -- Cheltenham  :  Elgar, 2018
Signatuur:  184:  SR 36


Titel:  EU public procurement law, Brussels commentary / edited by Michael Steinicke, Peter L. Vesterdorf  --  Baden-Baden  :  Nomos, 2018
Signatuur:  184:  QH 46Titel:  General principles of EU law and the protection of fundamental rights / Chiara Amalfitano --  Cheltenham  :  Elgar, 2018
Signatuur:  184:  FI 266


Titel: Europa als Rechts- und Lebensraum: Liber amicorum für Christian Kohler zum 75. Geburtstag am 18. Juni 2018 / herausgegeben von Burkard Hess, Erik Jayme, Heinz-Peter Mansel -- Bielefeld: Verlag Ernst und Werner Gieseking, 2018

Signatuur: 184: S.66.KOHL


augustus 2018


Titel:  Blackstone's EU treaties & legislation 2018-2019 / edited by professor Nigel Foster  --  Oxford  :  Oxford University Press, 2018
Signatuur:  184:  OB 45 29th ed.


Titel:  EU customs law / Timothy Lyons  --  Oxford  :  Oxford University Press, 2018
Signatuur:  184:  TE 126 3rd ed


Titel:  Irregular migration as a challenge for democracy / edited by Elżbieta Kużelewska, Amy Weatherburn, Dariusz Kloza  --  Antwerpen  :  Intersentia, 2018
Signatuur:  184:  FM 192


Titel:  The new EU judiciary : an analysis of current judicial reforms / edited by Emmanuel Guinchard, Marie-Pierre Granger  --  Alphen aan den Rijn  :  Wolters Kluwer, 2018
Signatuur:  184:  S.70.h.GUIN


Titel:  Judging European democracy : national constitutional review of European law and its democratic legitimacy / Nik Jan de Boer -- [S.l. s.n.] 2018
Signatuur:  184:  OP 54


 


Financieel recht / Financial Law ^

oktober 2018

Titel: Compliance in het financieel toezichtrecht / onder redactie van Michel Jurgens, Rogier Stijnen -- Deventer: Wolters Kluwer, 2018
Signatuur: 184:  B.16.m.JURG 2018


  Gezondheidsrecht / Health Law ^
 

oktober 2018


Titel:  De aansprakelijkheid voor ongeschikte medische hulpzaken : een rechtsvergelijkende en rechtseconomische analyse van de aanpsrakelijkheid van de hulpverlener jegens de patiënt / mr. J.T. Hiemstra  --  Deventer  :  Wolters Kluwer, 2018
Signatuur:  184:  B.32.HIEM


september 2018


Titel:  Bestuursrechtelijk gezondheidsrecht / Prof. mr. dr. A.C. Hendriks  --  Deventer  :  Wolters Kluwer, 2018
Signatuur:  184:  B.32.BLON 2018


Titel:  Gezondheidsrecht / onder redactie van: mr. dr. W.R. Kastelein, prof. mr. J. Legemaate  --  Den Haag  :  Sdu, 2018
Signatuur:  184:  B.32.GEZO leg 18/19 - Verplichte literatuur, meld u aan de balie


Titel:  Informationele zelfbeschikking in de zorg / Theo Hooghiemstra  --  Den Haag  :  Sdu, 2018
Signatuur:  184:  B.32.HOOG 
  Intellectuele eigendom, mediarecht en informatierecht / Intellectual Property, Media Law and Information Law ^
 

oktober 2018


Titel:  Privacy- en telecommunicatierecht inclusief AVG en UAVG : de teksten van de Algemene verodening gegevensbescherming (AVG), de Uitvoeringswet AVG, de Telecommunicatiewet, de Roamingverordening, de Verordening open-internettoegang, de Instellingswet ACM, de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken en delen van de Mediawet 2008, voorzien van commentaar, met toevoeging van aanverwante Europese en nationale regelgeving / onder redactie van: G.J. Zwenne, P.C. Knol  --  Deventer  :  Wolters Kluwer, 2018
Signatuur:  balie T&C M.1.c.TELE tek 2018


Titel:  Internetrecht  -- Nijmegen  :  Ars Aequi Libri, 2018
Signatuur:  184:  M.11.INTE wet 18/19


september 2018


Titel:  Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht / Drucker, Bodenhausen, Wichers Hoeth, Gielen  --  Deventer  :  Wolters Kluwer, 2018
Signatuur:  184:  M.6.a.2.DRUC - Verplichte literatuur, meld u aan de balie


Titel:  Sdu wettenbundel intellectuele eigendom : studiejaar 2018-2019 / onder redactie van P.G.F.A Geerts, P.A.C.E. van der Kooij  --  Den Haag  :  Sdu, 2018
Signatuur:  184:  M.1.c.INTE wet 2018/2019 - Verplichte literatuur, meld u aan de balie


Titel: Public rights: copyright's public domains / Graham Greenleaf, David Lindsay -- New York: Cambridge University Press, 2018

Signatuur: 184: M.7.a.GREE


Titel: Unified patent protection in Europe: a commentary / edited by Winfried Tilmann, Clemens Plassmann -- Oxford: Oxford University Press, 2018

Signatuur: 184: M.8.b.TILM


Titel: De Algemene Verordening Gegevensbescherming in Europees en Nederlands perspectief / mr. H.R. Kranenborg, prof. mr. L.F.M. Verhey -- Deventer:  Wolters Kluwer, 2018
Signatuur: 184: M.11.KRAN


Titel:  EU intellectual property law and policy / Catherine Seville  --  Cheltenham  :  Elgar, 2018
Signatuur:  184:  M.6.a.1.SEVI


augustus 2018


Titel:  Rechtspraak intellectuele eigendom / onder redactie van mr. P.G.F.A. Geerts,  mr. P.A.C.E. van der Kooij, Prof. mr. A.A. Quaedvlieg  --  Den Haag  :  Sdu uitgevers, 2017
Signatuur:  184:  M.1.c.INTE rec 2017  -  Verplichte literatuur, meld u aan de balie


Titel:  Robot-is-me? : de robotisering van de maatschappij in praktisch, juridisch en maatschappelijk perspectief / R.C. Winkelhorst  --  Zutphen  :  Uitgeverij Paris, 2018
Signatuur:  184:  B.33.WINK


 

 

  Internationaal economisch recht / International Law and Economics ^
 

september 2018


Titel: Ordoliberalism, law and the rule of economics / edited by Josef Hien, Christian Joerges -- Oxford; London; Portland, OR: Hart Publishing, 2017

Signatuur: 184: GT 37


augustus 2018


Titel: Financial accounting : international financial reporting standards / Walter T. Harrison Jr.,  Charles T. Horngren,  C. William (Bill) Thomas, Wendy M. Tietz,  Themin Suwardy  --  Harlow:  Pearson, 2018
Signatuur: 184: TC 98 - Compulsory reading material, ask at the desk


Titel:  Corporate finance / Jonathan Berk, Peter DeMarzo  --  Harlow :  Pearson, 2018
Signatuur:  184:  TD 57 -  Compulsory reading material, ask at the desk


Titel: Research handbook on central banking / / edited by Peter Cont-Brown, Rosa María Lastra -- Cheltenham, UK; Northampton, MA: Edward Elgar Publishing, 2018

Signatuur: 184: B.25(Internationaal).CONT


Titel: International trade law / Indira Carr; with contributions on private international law by Peter Stone -- Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge

Signatuur: 184: TN 234 6th ed.


  Internationaal privaatrecht en rechtsvergelijking / International Private Law and Comparative Law
 

oktober 2018


Titel:  Commentaries on European Contract Laws / edited by Nils Jansen, Reinhard Zimmermann  --  Oxford  :  Oxford University Press, 2018
Signatuur:  184:  C.3.JANS


september 2018


Titel:  Trial techniques and trials / Thomas A. Mauet  --  New York  :  Wolters Kluwer, 2017
Signatuur:  184:  C.1.1.p.MAUE  -  Compulsory reading material, ask at the desk


Titel: Rethinking EU consumer law / Geraint Howells, Christian Twigg-Flesner, and Thomas Wilhelmsson -- Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge, 2018

Signatuur: 184: B.26.RETH - Compulsory reading material, ask at the desk


Titel:  International commercial arbitration and the Brussels I regulation / Louise Hauberg Wilhelmsen  --  Cheltenham  :  Elgar, 2018
Signatuur:  184:  C.2.4.WILH


augustus 2018


Titel:  Een rechtsvergelijking tussen de Nederlandse en Duitse winstbelasting van lichamen : rechtsregels uit de Duitse Körperschaftsteuer en Gewerbesteuer als inspiratiebron voor de Nederlandse vennootschapsbelasting / Dr. F.J. (Frank) Elsweiler  --  Deventer  :  Wolters Kluwer, 2018
Signatuur:  184:  C.2.12.ELSW


Titel:  Cross-border transfers of undertakings : a European perspective / Kirsten Henckel  --  Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer, 2018
Signatuur:  184:  C.3.1.HENC


Titel:  European takeovers : the art of acquisition / consulting editor Jeremy Grant  --  Woking  :  Globe Law and Business, 2018
Signatuur:  184:  C.3.2.GRAN


 

 

Internationaal publiekrecht / Public International Law ^

 

oktober 2018


Titel:  Climate change: options and duties under international law / Prof. Dr E. Hey, Dr F. Violi, Prof. Mr Dr J. Spier, Prof. Mr Dr A.H.A. Soons  --  Leiden  :  Asser Press, 2018
Signatuur:  184:  BD 189 145


Titel:  The Oxford handbook on the United Nations / edited by Thomas G. Weiss and Sam Daws. Second edition -- Oxford, United Kingdom : Oxford University Press, 2018.
Signatuur:  184: MD 181 2nd ed


september 2018


Titel:  African Union law : the emergence of a sui generis legal order / Olufemi Amao  --  London  :  Routledge, 2018
E-book:  available in UvA-domain


Titel:  The rule of law / Tom Bingham  --  London  :  Penguin Books, 2011
Signatuur:  184:  BD 278 - Compulsory reading material, ask at the desk


Titel:  Rule of law at the beginning of the twenty-first century / Martin Belov (ed.)  --  Den Haag  :  Eleven International Publishing, 2018
Signatuur:  184:  BD 279


Titel: International court authority / edited by Karen J. Alter, Laurence R. Helfer, Mikael Rask Madsen -- Oxford, United Kingdom: Oxford University Press, 2018

Signatuur: 184: MB 179


Titel:  The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities in practice : a comparative analysis of the role of courts / edited by Lisa Waddington and Anna Lawson  --  Oxford  :  Oxford University Press, 2018
Signatuur:  184:  MB 180


augustus 2018


Titel:  Arbitration under international investment agreements : a guide to the key issues / edited by Katia Yannaca-Small  --  Oxford  :  Oxford University Press, 2018
Signatuur:  184:  EA 235 2nd ed.


Titel:  International law / edited by Malcolm D. Evans  --  Oxford  :  Oxford University Press, 2018
Signatuur:  184:  BA 117 5th ed.

 

 

  Mededingingsrecht / Competition Law ^
  september 2018

Titel:  Antitrust for small and middle size undertakings and image protection from non-competitors / Pranvera Këllezi, Bruce Kilpatrick, Pierre Kobel  --  Cham  :  Springer, 2014
Signatuur:  184:  QB 424


Titel:  The law of public and utilities procurement : regulation in the EU and UK / by Sue Arrowsmith  --  London  :  Seet & Maxwell, 2018
Signatuur:  184:  QH 40 Vol. 2


augustus 2018

Titel: Competition law / Richard Whish and David Bailey -- Oxford: Oxford University Press, 2018

Signatuur: 184: QB 128 9th ed. - Compulsory reading material, ask at the desk

  Mensenrechten/Grondrechten / Human Rights/Civil Rights ^
 

oktober 2018


Titel:  Safe zone : a response to large-scale refugee outflows and human suffering / Lokman B. Çetinkaya  --  Cham  :  Springer, 2017
E-book:  available in UvA-domain


september 2018


Titel:  Harris, O'Boyle & Warbrick : Law of the European Convention on Human Rights / David Harris, Michael O'Boyle , Ed Bates, Carla Buckley  --  Oxford  :  Oxford University Press, 2018
Signatuur:  184:  FI 133 4th ed


Titel:  The regional law of refugee protection in Africa / Marina Sharpe  --  Oxford  :  Oxford University Press, 2018
Signatuur:  184:  FM 193


Titel:  Refugee resettlement : power, politics, and humanitarian governance / edited by Adele Garnier, Liliana Lyra Jubilut, and Kristin Bergtora Sandvik  --  New York  :  Berghahn Books, 2018
E-book:  available in UvA-domain


Titel:  International human rights law / Rhona Smith  --  Oxford : Oxford University Press, 2018
Signatuur:  184:  FA 359 8th ed.


Titel:  Convergences and divergences between international human rights, international humanitarian and international criminal law /   edited by Paul De Hert, Stefaan Smis, Mathias Holvoet  --  Cambridge  :  Intersentia, 2018
Signatuur:  184:  FA 501


Titel:  General principles of EU law and the protection of fundamental rights / Chiara Amalfitano --  Cheltenham  :  Elgar, 2018
Signatuur:  184:  FI 266


augustus 2018


Titel:  Ombudsmen and ADR A Comparative Study of Informal Justice in Europe  /  by Naomi Creutzfeldt  --  Cham  :  Springer, 2018
E-book:  available in UvA-domain


Titel:  Irregular migration as a challenge for democracy / edited by Elżbieta Kużelewska, Amy Weatherburn, Dariusz Kloza  --  Antwerpen  :  Intersentia, 2018
Signatuur:  184:  FM 192


 
 


Milieurecht / Environmental Law ^
 

 

oktober 2018


Titel:  Climate change: options and duties under international law / Prof. Dr E. Hey, Dr F. Violi, Prof. Mr Dr J. Spier, Prof. Mr Dr A.H.A. Soons  --  Leiden  :  Asser Press, 2018
Signatuur:  184:  BD 189 145


 
 

  Privaatrecht / Private Law ^
 

november 2018


Titel:  Compendium beslag- en executierecht / redactie: S.J.W. van der Putten, M.R. van Zanten  --  Den Haag  :  Sdu, 2018
Signatuur:  184:  B.6.p.PUTT


Titel:  Personen- en familierecht : de tekst van Boek 1 van het BW, verwante regelgeving en IPR voorzien van commentaar / onder redactie van M.J.C. Koens, A.P.M.J. Vonken  --  Deventer  :  Wolters Kluwer, 2018
Signatuur:  184:  balie T&C B.6.b.PERS tek I en II 2018

Titel:  Consumentenbescherming door informatie? een analyse van 30 jaar beleid voor korte precontractuele informatiedocumenten over complexe financiele producten in Europa, Engeland, Nederland en Duitsland / Catharina Elizabeth (Carien) de Jager  --  Den Haag  : Boom juridisch, 2018
Signatuur:  184:  B.6.k.JAGE


Titel:  Gleeson on the international regulation of banking / Simon Gleeson  --  Oxford  :  Oxford University Press, 2018
Signatuur:  184:  B.16.k.GLEE


Titel:  Privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed / A. A. van Velten  --  Deventer  :  Wolters Kluwer, 2018
Signatuur:  184:  B.30.ARSN 120 (2018)


Titel:  Vereniging Jaarrekeningenrecht 2016-2018 : doorwerking van formele aspecten van het jaarrekeningenrecht in het ondernemingsrecht / onder redactie van: Prof. mr. J.B.S. Hijink, Mr. drs. L. in 't Veld, Mr. drs. J.F. Garvelink, Dr. C.J.A. van Geffen, Mr. S.A.G. Hoogeveen, Prof. dr. mr. P.M. van der Zanden  --  Deventer  :  Wolters Kluwer, 2018
Signatuur:  184:  B.16.c.HIJI ver


Titel:  Collectief schadeverhaal / onder redactie van prof. mr. drs. T.M.C. Arons, prof. mr. J. de Bie Leuveling Tjeenk, prof. mr. D. Busch, prof. mr. C.J.M. Klaassen  --  Deventer  :  Wolters Kluwer, 2018
Signatuur:  184:  B.16.c.SERI 105oktober 2018


Titel:  Hoofdlijnen Wft / / redactie: Larissa Silverentand, Frans van der Eerden ; auteurs (in alfabetische volgorde): Frans van der Eerden, Saskia Nuijten, Jorik Reijmer, Larissa Silverentand, Sven Uiterwijk, Roderick Watson  --  Deventer  :  Wolters Kluwer, 2018
Signatuur:  184:  B.16.k.HOOF 2018 - Verplichte literatuur, meld u aan de balie


Titel:  Executie(ver)koop van onroerende zaken / I. Visser  --  Nijmegen  :  Ars Aequi Libri, 2018
Signatuur:  184:  B.16.l.VISS


Titel:  Verkrijging door verjaring / P.C. van Es  --  Nijmegen  :  Ars Aequi Libri, 2018
Signatuur:   184:  B.6.d.ES ver 2018


Titel:  Personen-, familie- en erfrecht, 2018/2019 / onder redactie van Prof. mr. Wendy Schrama  --  Nijmegen  :  Ars Aequi Libri, 2018
Signatuur:  184:  B.6.p.PERS wet 2018/2019


Titel:  Handboek corporate governance / met 'woord vooraf' van prof. mr. H.M. Vletter-van Dort ; onder redactie van dr. S.C. Peij [et al]  --  Deventer  :  Vakmedianet, 2018
Signatuur:  184:  B.16.c.HAND cor 2018


Titel:  The Oxford handbook of financial regulation / edited by Niamh Moloney, Eilís Ferran and Jennifer Payne  --  Oxford  :  Oxford University Press, 2015
Signatuur:  184:  B.16.k.FINA reg


Titel:  Beroep: advocaat : in de ban van de balie / prof. mr. F.A.W. Bannier, mr. dr. N.A.M.E.C. Fanoy ; met medewerking van mr. M. Zwennes. Derde druk -- Deventer : Wolters Kluwer, 2018.
Signatuur:  184: B.6.p.BANN 2018


Titel:  Familierecht : een introductie / onder redactie van Wendy Schrama, Masha Antokolskaia, Geeske Ruitenberg  --  Den Haag  :  Boom juridisch, 2018
Signatuur:  184:  B.6.b.FAMI 2018


Titel:  Hoofdlijnen van Nederlands burgerlijk procesrecht / mr. W. Hugenholtz, mr. W.H. Heemskerk ; voortgezet door mr. W. Heemskerk en mr. K. Teuben ; met medewerking van mr. M.E. Witting, mr. P. Reemst  --  Dordrecht  :  Convoy Uitgevers, 2018
Signatuur:  184:  B.6.p.HUGE hoo 2018  


Titel:  Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2017-2018 / onder redactie van mr. Y. Borrius, prof. mr. drs. I.S. Wuisman, mr. drs. A.R.J. Croiset van Uchelen, prof. mr. B. Bier, mr. drs. A.J. Wolfs, mr. dr. E.C.H.J. Lokin  --  Deventer  :  Wolters Kluwer, 2018
Signatuur:  184:  B.16.c.GESC 2017/2018


Titel:  Goederenrecht geschetst / redactie: S.E. Bartels, J.B. Spath ; overige auteurs: M. Ensink, A.M. Oudemans, H.D. Ploeger  --  Nijmegen  :  Ars Aequi Libri, 2018
Signatuur:  184:  B.6.d.GOED 2018


Titel:  Compliance in het financieel toezichtrecht / onder redactie van Michel Jurgens, Rogier Stijnen  --  Deventer  :  Wolters Kluwer, 2018
Signatuur:  184:  B.16.m.JURG 2018


Titel:  Alimentatieverplichtingen / mr. dr. M.L.C.C. de Bruijn-Lückers  --  Den Haag  :  Sdu Uitgevers, 2018
Signatuur:  184:  B.6.b.MONO 4a (2018)


Titel:  Alimentatieverplichtingen : berekeningsmethodieken / mr. dr. M.L.C.C. de Bruijn-Lücke -- Den Haag  :  Sdu Uitgevers, 2018
Signatuur:  184:  B.6.b.MONO 4b (2018)


Titel:  Alimentatieverplichtingen : richtlijnen expertgroep alimentatienorme / mr. dr. M.L.C.C. de Bruijn-Lückers  --  Den Haag  :  Sdu Uitgevers, 2018
Signatuur:  184:  B.6.b.MONO 4c (2018)

Titel:  Sdu Wettenverzameling internationaalprivaatrecht (personen- en familierecht) / onder redactie van prof. mr. F. Ibili, mr. dr. J.G. Knot  --  De Haag  :  Sdu Uitgevers, 2018
Signatuur:  184:  B.6.b.MONO 6a (2018


september 2018


Titel:  Burgerlijk wetboek 2018/2019 / redactie: mr. R.J.Q. Klomp, prof. mr. C. Mak  --  Nijmegen  :  Ars Aequi Libri, 2018
Signatuur:  184:  B.6.h.BW wet 18/19


Titel:  Burgerlijk recht 2018/2019 / eindredactie: J.B. Spath ; redactie: A.W. Jongbloed, R.J.Q. Klomp, C. Mak, C.H. van Rhee  --  Nijmegen  :  Ars Aequi Libri, 2018
Signatuur:  184:  B.6.h.BURG wet 18/19


Titel:  Ondernemingsrecht : jurisprudentie en annotaties 1897-2018 : een selectie / samenstelling en redactie prof. mr. M.J.G.C. Raaijmakers ; met annotaties van prof. mr. B.F. Assink [et al]  --  Nijmegen  :  Ars Aequi Libri, 2018
Signatuur:  184:  B.16.a.ONDE jur 1897-2018


Titel:  Faillissement, surseance van betaling en schuldsanering / mr. A.M.J. van Buchem-Spapens, mr. Th.A. Pouw  --  Deventer  :  Wolters Kluwer, 2018
Signatuur:  184:  B.16.l.BUCH 2018


Titel:  Voorlopige bewijsmaatregelen / mr. dr. E. F. Groot  --  Den Haag  :  Sdu Uitgevers, 2018
Signatuur:  184:  B.6.p.GROO bewTitel:  Liability for damage caused by autonomous vehicles / dr. E.F.D. (Esther) Engelhard and R.W. (Roeland) de Bruin LL.M. (eds.)  --  Den Haag  :  Eleven International Publishing, 2018
Signatuur:  184:  B.6.e.ENGETitel:  Enforcement and effectiveness of consumer law / Hans-W. Micklitz, Geneviève Saumier  --  Cham  :  Springer, 2018
Signatuur:  184:  B.26.MICK enf


Titel:  J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzenn : Eckpfeiler des Zivilrechts  --  Berlin  :  Sellier, 2018
Signatuur:  184:  B.9.c.STAU 2018Titel:  Verhaal, uitwinning en rangorde : hoofdlijnen materieel beslag- en faillissementsrecht / W.H. van Boom  -- Den Haag  :  Boom juridisch, 2018
Signatuur:  184:  B.16.l.BOOMTitel:  Compendium van het Nederlands faillissementsrecht / prof. mr. R.M. Wibier  --  Deventer  :  Wolters Kluwer, 2018
Signatuur:  184:  B.16.l.WIBI


Titel: Verbintenissen uit de wet en schadevergoeding / Jaap Spier -- Deventer: Wolters Kluwer, 2018

Signatuur: 184: B.6.a.STUD 5 (2018) - Verplichte literatuur, meld u aan de balie


Titel:  International commercial sales: the sale of goods on shipment terms / by Andrea Lista -- Abingdon, Oxon ; New York, NY : Informa Law from Routledge, 2018.
Signatuur:  184: C.1.3.c.LIST


Titel:  De geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht van de advocaat / Nathalie Fanoy -- Apeldoorn: Maklu, 2018.
Signatuur:  184: B.6.p.FANO


Titel:  Verzekeren op de interne markt : de invloed van het prudentieel toezichtrecht op de werking van de Europese verzekeringsmarkt / mr. dr. A. Vágási  --  Amsterdam  :  AVvim, 2018
Signatuur:  184:  B.16.d.VAGA


Titel:  Algemene voorwaarden / M.B.M. Loos  -- Den Haag  :  Boom juridisch, 2018
Signatuur:   184:  B.6.e.LOOS 2018


Titel:  De bezoldiging van bestuurders van beursgenoteerde vennootschappen / Mr. Emmanuel C.H.J. Lokin  --  Deventer  :  Wolters Kluwer, 2018
Signatuur:  184:  B.16.c.IVON 113


Titel: Compendium erfrecht / prof. mr. W.G. Huijgen, mr. dr. G.G.B. Boelens, prof. mr. B.E. Reinharzs, prof. mr. F. Sonneveldt -- Deventer: Wolters Kluwer, 2018

Signatuur: 184: B.6.b.KASD 2018 - Verplichte literatuur, meld u aan de balie


augustus 2018


Titel:  Jurisprudentie aansprakelijkheidsrecht, contractenrecht & goederenrecht 2018/2019 / onder redactie van D.L.M.T. Dankers-Hagenaars, M.B.M. Loos  --  Den Haag  :  Boom juridisch, 2018
Signatuur:  184:  B.6.e.DANK 2018/2019  -  Verplichte literatuur, meld u aan de balie


Titel:  Insolventie / J.B. Huizink  --  Deventer  :  Wolters Kluwer, 2018
Signatuur:  184:  B.16.l.HUIZ 2018


Titel:  Verbintenissenrecht algemeen / G. T. de Jong, H. B. Krans, M. H. Wissink  --  Deventer  :  Wolters Kluwer, 2018
Signatuur:  184:  B.6.a.STUD 4 (2018) - Verplichte literatuur, meld u aan de balie


Titel:  (Echt)scheiding en fiscale aspecten / prof. mr. F. Sonneveldt, mr. J.C.L. Zuiderwijk  --  Den Haag  :  Sdu Uitgevers, 2018
Signatuur:  184:  B.6.b.MONO 7 (2018)


Titel:  International and national perspectives on child and family law : essays in honour of Nigel Lowe / edited by Gillian Douglas, Mervyn Murch, Victoria Stephens  --  Cambridge  :  Intersentia, 2018
Signatuur:  184:  B.1.b.LOWE


Titel:  Herijking van de juridische opleidingen / preadviezen van Margreet Ahsmann [et al]  --  Deventer  :  Wolters Kluwer, 2018
Signatuur:  184:  B.4.NJV 2018


Titel:  Toezicht : voordrachten en discussieverslag van het gelijknamige congres van het Van der Heijden Instituut op 10 en 11 november 2017 / Prof. mr. G. van Solinge [et al]  -- Deventer :  Wolters Kluwer, 2018
Signatuur:  184:  B.3.TOEZ


Titel:  Uniform rules for European contract law? : a critical assessment / edited by Francisco de Elizalde  --  Oxford  :  Hart Publishing, 2018
Signatuur:  184:  B.26.ELIZ


Titel;  Commercieel Contractenrecht : deel I : totstandkoming en inhoud / Rieme-Jan Tjittes  --  Den Haag  :  Boom juridisch, 2018
Signatuur:  184:  B.6.e.TJIT con dl. I


Titel:  Materieel beslagrecht / F.H.J. Mijnssen, A.I.M. van Mierlo  --  Deventer  :  Wolters Kluwer, 2018
Signatuur:  184:  B.6.p.MIJNS 2018


Titel: Corporate litigation bij de ondernemingskamer / P.M. Storm -- Den Haag: Boom juridisch, 2018

Signatuur: 184: B.16.c.STOR cor


Titel: Research handbook on central banking / / edited by Peter Cont-Brown, Rosa María Lastra -- Cheltenham, UK; Northampton, MA: Edward Elgar Publishing, 2018

Signatuur: 184: B.25(Internationaal).CONT


 

  Recht der internationale organisaties / Law of International Organizations ^
 


oktober 2018


Titel:  The Oxford handbook on the United Nations / edited by Thomas G. Weiss and Sam Daws. Second edition -- Oxford, United Kingdom : Oxford University Press, 2018.
Signatuur:  184: MD 181 2nd ed


september 2018


Titel: International court authority / edited by Karen J. Alter, Laurence R. Helfer, Mikael Rask Madsen -- Oxford, United Kingdom: Oxford University Press, 2018

Signatuur: 184: MB 179


Titel: The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities in practice: a comparative analysis of the role of courts / edited by Lisa Waddington and Anna Lawson -- Oxford: Oxford University Press, 2018
Signatuur:  184: MB 180


 

  Rechtsfilosofie & Rechtssociologie / Philosophy of Law & Sociology of Law ^
 

oktober 2018


Titel:  Dominus mundi : political sublime and the world order / Pier Giuseppe Monateri  --  Oxford  :  Hart, 2018
Signatuur:  184:  H.7.d.MONA


Titel:  Praxis : On Acting and Knowing / Friedrich Kratochwil  --  Cambridge  :  Cambridge University Press, 2018
E-Book:  available in UvA-domain


augustus 2018


Titel:  Vienna lectures on legal philosophy / edited by Christoph Bezemek, Michael Potacs and Alexander Somek  --  Oxford  :  Hart Publishing, 2018
Signatuur:  184:  H.7.d.LEGA


Titel: Responsibility for justice / Iris Marion Young -- Oxford; New York: Oxford University Press, 2011

Signatuur: 184: H.7.d.YOUN - Compulsory reading material, ask at the desk


 

  Rechtsgeschiedenis / History of Law ^
 

oktober 2018


Titel:  Straf en schadevergoeding : drie historische hoofdstukken / Mr. E.J.M.F.C. Broers  --  Apeldoorn  :  Maklu, 2018
Signatuur:  184:  G.4.k.BROE str


 september 2018


Titel:  The Oxford handbook of European legal history / edited by Heikki Pihlajamäki, Markus D. Dubber, Mark Godfrey  --  Oxford  :  Oxford University Press, 2018
Signatuur:  184:  G.1.d.EURO


Titel:  De wet en de interpretatie van een overeenkomst : overbodige regels? / Peter C. Kop  --  Nijmegen  :  Ars Aequi Libri, 2018
Signatuur:  184:  G.4.f.4.KOP


Titel:  The history of law in Europe : an introduction / Bart Wauters,  Marco de Benito  -- Cheltenham  :  Elgar, 2018
Signatuur:  184:  G.1.d.WAUT


  Staatsrecht en bestuursrecht / Constitutional and Administrative Law ^
 

oktober 2018


Titel:  Vreemdelingenrecht in vogelvlucht / mr. drs. G.G. Lodder  --  Den Haag  :  Sdu, 2018
Signatuur:  184:  S.5.c.3.LODD 2018


Titel:  Safe zone : a response to large-scale refugee outflows and human suffering / Lokman B. Çetinkaya  --  Cham  :  Springer, 2017
E-book:  available in UvA-domain


Titel:  Algoritmes en grondrechten / Max Vetzo, Janneke Gerards, Remco Nehmelman  --  Den Haag  :  Boom juridisch, 2018
Signatuur:  184:  S.5.o.ALGO


september 2018


Titel:  Hoeveel recht heeft de emotie? : straffen in de slachtoffercultuur / Henri Beunders ; met illustraties van Floris Tilanus  --  Amsterdam  :  Amsterdam University Press, 2018
Signatuur:  184:  S.5.h.BEUN


Titel:  Het staatsrecht van 7 Europese landen : België, Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, Italië, Polen, Verenigd Koninkrijk, Zweden / onder redactie van Prof. dr. L.F.M. Besselink, Prof. mr. P.P.T. Bovend'Eert, Mr. J.L.W. Broeksteeg, Prof. dr. R. de Lange  --  Deventer  :  Wolters Kluwer, 2018
Signatuur:  184:  S.70.a.STAA 2018


Titel:  Algemene wet bestuursrecht en aanverwante regelgeving / S.E. Bartels, A.Th. Meijer (red.)  --  Nijmegen  :   Ars Aequi Libri, 2018
Signatuur:  184:  S.5.f.AWB wet 18/19

Titel: Staatsrecht / A.W. Heringa, J. van der Velde, L.F.M. Verhey, W. van der Woude -- Deventer: Wolters Kluwer, 2018

Signatuur: 184: S.5.a.COMP 2018 - Verplichte literatuur, meld u aan de balie


Titel: Nederlands migratierecht / Karin Zwaan, Ashley Terlouw, Tineke Strik, Helen Oosterom-Staples, Tesseltje de Lange, Betty de Hart, Carolus Grütters, Roel Fernhout -- [Nijmegen]; Den Haag: Centrum voor Migratierecht, Radboud Universiteit Nijmegen; Boom juridisch, 2018

Signatuur: 184: S.5.c.3.NEDE 2018 - Verplichte literatuur, meld u aan de balie


Titel: Het vreemdelingenrecht van Curaçao / L.J.J. Rogier, M.C.P.A. Biegelaar -- Den Haag: Boom juridische, 2018

Signatuur: 184: S.38.ROGI vre


Titel: Europa als Rechts- und Lebensraum: Liber amicorum für Christian Kohler zum 75. Geburtstag am 18. Juni 2018 / herausgegeben von Burkard Hess, Erik Jayme, Heinz-Peter Mansel -- Bielefeld: Verlag Ernst und Werner Gieseking, 2018

Signatuur: 184: S.66.KOHL


augustus 2018


Titel:  Irregular migration as a challenge for democracy / edited by Elżbieta Kużelewska, Amy Weatherburn, Dariusz Kloza  --  Antwerpen  :  Intersentia, 2018
Signatuur:  184:  FM 192


Titel:  Judging European democracy : national constitutional review of European law and its democratic legitimacy / Nik Jan de Boer -- [S.l. s.n.] 2018
Signatuur:  184:  OP 54
 

Strafrecht en criminologie / Penal Law and Criminology ^

 

oktober 2018


Titel:  Straf en schadevergoeding : drie historische hoofdstukken / Mr. E.J.M.F.C. Broers  --  Apeldoorn  :  Maklu, 2018
Signatuur: 
184:  G.4.k.BROE str

Titel:  DNA in het strafrecht : hoe moet het niet? hoe moet het wel? / Jaap de Groot  --  Zutphen  :  Uitgeverij Paris, 2018
Signatuur:  184:  P.41.354Titel:  Forensische psychiatrie en de rechtspraktijk / J.W. Hummelen, R.J. Verkes en M.J.F. van der Wolf (redactie)  --  Utrecht  :  De Tijdstroom, 2018
Signatuur:  184:  P.90.4578


Titel: Actuele criminologie / Jan van Dijk, Wim Huisman, Paul Nieuwbeerta  --  Den Haag  :  Sdu Uitgevers, 2018
Signatuur:  184:  P.90.9 (2018)


september 2018


Titel:  Strafrecht : de tekst van het Wetboek van Strafrecht en enkele aanverwante wetten voorzien van commentaar / onder redactie van: C.P.M. Cleiren, J.H. Crijns, M.J.M. Verpalen ; redactiesecretariaat: J.P. Cnossen, M.J. Dubelaar  --  Deventer  :  Wolters Kluwer, 2018
Signatuur:  184:  balie T&C P.20.193 (2018)


Titel:  Parlementaire geschiedenis modernisering Wetboek van Strafvordering / onder redactie van: P.A.M. Mevis, J.S. Nan, J.H.J. Verbaan, P.C. Verloop ; m.m.v. C.L. van der Vis  --  Den Haag  :  Boom juridisch, 2018
Signatuur:  184:  P.20.205


augustus 2018


Titel:  Arresten strafrecht en strafprocesrecht : met annotaties / ten behoeve van het onderwijs verzameld door mr. dr. K.C.J. Vriend  --  Deventer  :  Wolters Kluwer, 2018
Signatuur:  184:  P.41.78 (2018)  - Verplichte literatuur, meld u aan de balie


Titel:  Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht / Mr. M.J. Kronenberg, Dr. B. de Wilde  --  Deventer  :  Wolters Kluwer, 2018
Signatuur:  184:  P.27.281 (2018)  -  Verplichte literatuur, meld u aan de balie


Titel:  Ombudsmen and ADR A Comparative Study of Informal Justice in Europe  /  by Naomi Creutzfeldt  --  Cham  :  Springer, 2018
E-book:  available in UvA-domain


Titel:  Het Nederlands strafprocesrecht / G.J.M. Corstens ; bewerkt door M.J. Borgers, T. Kooijmans  --  Groningen  :  Wolters Kluwer, 2018
Signatuur:  184:  P.41.238 (2018) - Verplichte literatuur, meld u aan de balie


Titel:  Elementair formeel strafrecht / mr. R ter Haar, mr. G.H. Meijer  --  Deventer  :  Wolters Kluwer, 2018
Signatuur:   184:  P. 41. 339 (2018)


Titel:  Legality in Europe : on the principle nullum crimen, nulla poena sine lege in EU law and under the ECHR / Mikhel Timmerman  --  Antwerpen  :  Intersentia, 2018
Signatuur:   184:  P.24.198


Titel:  Cassatie in strafzaken / bewerkt door mr. A.J.A. van Dorst  --  Deventer  :  Wolters Kluwer, 2018
Signatuur:  184:  P.41.125 (2018)


  

 

 

 

  f