UBA home

Handschriften en archieven


Deze site is verplaatst naar Handschriften, brieven en archieven bij http://www.uba.uva.nl/bijzondere_collecties/
wilt u alstublieft links en bookmarks aanpassen.

This site has moved to Manuscripts, letters and archives in http://www.uba.uva.nl/special_collections/
Please update your bookmarks.


Laatste wijzigingen: 1`7 september 2004