Amsterdam *16de eeuw *17de en 18de eeuw *19de eeuw *20ste eeuw

16de eeuw

Eerste gedrukte kaart van Amsterdam, Cornelis Anthonisz
Vogelvluchtkaart in houtsnede van
Amsterdam door Cornelis Anthonisz,
oudste afdruk, uitgegeven in 1544
De oudste losse kaart uit de collectie dateert uit 1544. Het is de houtsnedekaart door Cornelis Anthonisz. Het is de eerste gedrukte kaart van Amsterdam, waarvan het UB-exemplaar bovendien de oudste staat is. Niet alle zeldzame kaarten van Amsterdam uit deze periode zijn aanwezig. Dit wordt evenwel ruimschoots gecompenseerd door vele reprodukties.


*19de eeuw *20ste eeuw *Nederland *Europa *Wereld *Kaartenzaal

17de en 18de eeuw

Visscher
Plattegrond van Amsterdam, uitgegeven
door Nicolaas Visscher, ca. 1680
De bloeitijd van de Amsterdamse kartografie leverde ook vele plattegronden van de stad op. Naast de losse kaarten bevinden zich in de bibliotheek ook vele boeken met kaarten van Amsterdam. Op de Kaartenzaal is hierover informatie te verkrijgen.

Een belangrijke aanvulling op de plattegronden biedt de Collectie Van de Waal. Deze verzameling bevat tevens vele tientallen prenten van Amsterdam.

Het boek Amsterdam in kaarten toont een selectie van kaarten uit onder meer de UB-collectie.

Mol
Kaart van Amsterdam en omgeving door Jan Mol uit 1770

*16de eeuw *20ste eeuw *Nederland *Europa *Wereld *Kaartenzaal

19de eeuw

De kaart van Eskes
Kaart van Amsterdam door H.P. Eskes, 1842
De 19e eeuw toont ons nieuwe kaarten van Amsterdam. De kaart van Eskes (1842) is modern te noemen. De hoofdstad wordt van nu af met het noorden naar boven afgebeeld.
Thematische kaarten doen hun intrede en tonen epidemieŽn, omnibuslijnen en uitbreidingsplannen. Omnibuskaart
Omnibuskaart van Amsterdam 1839
(van deze kaart is een reproduktie verkrijgbaar)
Voorstudie CS
Plan van een Y-Spoorweg, Y-Station en Y-Brug
door W.C. Magnenat, 1857

De mooie gelithografeerde kaarten van Braakensiek laten gedurende opeenvolgende jaren de groei van Amsterdam zien. Er zijn enkele atlassen aanwezig die per wijk de gehele stad, verdeeld in woonpercelen, vertonen. De eerste produkten van de Dienst Publieke Werken verschijnen aan het eind van de 19de eeuw.

*16de eeuw *17de en 18de eeuw *Nederland *Europa *Wereld *Kaartenzaal

20ste eeuw

Naast de grootschalige, meerbladige plattegronden van de Dienst Publieke Werken 1:2.000-1:10.000 zijn er stadsplattegronden van zeer uiteenlopende herkomst te bestuderen. Het territorium van de in kaart gebrachte agglomeratie strekt zich steeds verder uit over de omliggende regio.
Bomenroute 3
Bomen, Route 3 door de binnenstad van Amsterdam,
Dienst Stedelijk Beheer, 1992
Agglomeratie Amsterdam, 1960
Kaart van de agglomeratie Amsterdam,
bestaand en ontworpen, ca. 1960
Historische groei
Historische groei van Amsterdam

1:50.000
Satellietfoto van Amsterdam en omgeving,
schaal 1:50.000 uit 1990
1:5.000
Kaart van Amsterdam 1:5.000 (detail)


*16de eeuw *17de en 18de eeuw *19de eeuw *Nederland *Europa *Wereld *Kaartenzaal