Europa *16de eeuw *17de en 18de eeuw *19de eeuw *20ste eeuw

16de eeuw

Waghenaer 1589
Paskaart van Europa door Lucas Jansz Waghenaer,
uitgave Amsterdam, Cornelisz Claesz, 1589
De belangrijkste kaart van Europa uit de 16e eeuw is die van Gerard Mercator uit 1554. Daarvan is, sinds het verloren gaan in de tweede wereldoorlog van het exemplaar in Breslau, geen enkel exemplaar meer bekend. De UB heeft wel een reproduktie van deze kaart. Een andere beroemde kaart, die van Jodocus Hondius uit 1611 is wel in de UB aanwezig.
Eenbladskaarten bevinden zich in grote aantallen in de collectie, met name in de Collectie Muller van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap. Voor de kaarten van de afzonderlijke landen geldt hetzelfde: enkele zeldzame grote kaarten, bijzonder veel kaarten op een folio formaat, vaak afkomstig uit atlassen en andere boekwerken.


*19de eeuw *20ste eeuw *Amsterdam *Nederland *Wereld *Kaartenzaal

17de en 18de eeuw

17de eeuw
Paskaart van Europa, gedrukt op vier
bladen, uitgegeven te Amsterdam
door Willem Jansz Blaeu omstreeks 1625

Een overvloed aan atlaskaarten van Europa domineert het bezit uit de 17e en 18e eeuw. Namen van bekende uitgevers zijn Blaeu, Janssonius, De Wit, Visscher, Schenk enz. Van Frederick de Wit bezit de UB de wandkaart van Europa. Blaeu: met klederdrachten
Kaart van Europa, uitgegeven te Amsterdam door
Joan Blaeu omstreeks 1635
Van de afzonderlijke landen van Europa is eveneeens en grote hoeveelheid kaarten te vinden.
Naast de atlaskaarten komen er ook - vooral in de 18de eeuw - vele zelfstandige kaarten voor.

18de eeuw
Franse kaart van Europa met aanduiding van zonne-ecclips, uitgegeven te Amsterdam door
Petrus Schenk in 1708 en van aanvullingen in handschift voorzien door N.S. Cruquius
De eerste kaarten met een echt topografisch karakter verschijnen in de loop van de 18de eeuw zoals de Schmettausche Karte van Mecklenburg en de Carte de Cassini van Frankrijk.
Van sommige zijn reproduktieuitgaven beschikbaar, bijvoorbeeld van de kaart van de Oostenrijkse Nederlanden die alleen in handschrift werd getekend.
Schmettausche Karte
Kaart van Mecklenburg-Schwerin in 16 bladen, o.l.v.
Friedrich Wilhelm Karl Graf Von Schmettau
vervaardigd tussen 1788 en 1793

*16de eeuw *20ste eeuw *Amsterdam *Nederland *Wereld *Kaartenzaal

19de eeuw

20ste eeuw