Nederland *16de eeuw *17de en 18de eeuw *19de eeuw *20ste eeuw

16de eeuw

de 17 Provinciën; Hogenberg 1578
Kaart van de XVII Provinciën
door Frans Hogenberg, uitgegeven in 1578

De Zeventien ProvinciŽn vormen in de 16e eeuw het Nederlandse territorium. Een bijzondere kaart is die van Frans Hogenberg uit 1578. Vele andere, los en in boeken en atlassen, maken de UB collectie tot een rijke bron. In Van der Heijdens The oldest maps of the Netherlands zijn er vele beschreven en afgebeeld.
Tot de vroege gewestelijke kaarten uit die tijd behoort de kaart van Noord-Holland door Joost Jansz Beeldsnijder uit 1575. Veel zeldzame kaarten uit deze periode zijn ondergebracht in de categorie "O.K."Beeldsnijder 1575
Kaart van Hollands Noorderkwartier door
Joost Jansz. Beeldsnijder uit 1575, met deco-
ratieve rand, uitgegeven te Amsterdam door
Harmen Allertsz van Warmenhuysen in 1608
detail
Detail uit de sierrand van de kaart van Noord-Holland
door Joost Jansz Beeldsnijder 1575, uitgave 1608
detail
Detail uit de sierrand van de kaart van Noord-Holland
door Joost Jansz Beeldsnijder 1575, uitgave 1608
Een bijzonder genre dat in deze periode ontstond is de zogenaamde Leo Belgicus, de Zeventien ProvinciŽn in de vorm van een leeuw (Groot formaat: 300 Kb; klein formaat: 25 KB).


*19de eeuw *20ste eeuw *Amsterdam *Europa *Wereld *Kaartenzaal

17de en 18de eeuw

Kaart Graafschap Holland, 1604
Kaart van het Graafschap Holland,
uitgegeven door Willem Jansz Blaeu in 1604.
De vroegste gedateerde kaart van Blaeu.
Talrijk en uiteenlopend is het aantal kaarten van Nederland uit deze periode. Van atlaskaarten tot meerbladige wandkaarten varieert het aanbod. Kaarten van Nederland als geheel, maar ook vele gewestelijke en waterschapskaarten, geven een gedetailleerd beeld van de Nederlandse topografie.

Kennemerland 1680
Kaart van het Hoogheemraadschap van de
Uitwaterende Sluizen van Kennemerland en
West-Friesland door Jan Jansz Dou,
eenbladskaart uit ca. 1680
Detail rivierkaart
Rivierkaart in handschrift van de Lek ter hoogte van Culemborg door J. van Diest, vervaardigd te Haarlem
in 1790 (detail)
Deze lijn zet zich voort in de 18e eeuw, waarin als nieuw kaarttype de rivierkaart opkomt. Extra gedetailleerd gunnen zij ons een blik in 18e eeuws Nederland langs de rivieren.
De stedeboeken van Braun en Hogenberg, Blaeu, Janssonius en De Wit bevatten stadsplattegronden van alle Nederlandse steden. Zij zijn alle in de UB aanwezig, afgezien van vele zelfstandige plattegronden.
Detail Watergraafsmeer
Kaart van de Watergraafsmeer door Pieter van
den Berge uit 1719 (detail met o.m. de huidige Linnaeusstraat en Middenweg)


*16de eeuw *20ste eeuw *Amsterdam *Europa *Wereld *Kaartenzaal

19de eeuw

20ste eeuw