UBA: Kaarten en Atlassen/Wereld deel 1
Wereld *16de eeuw *17de en 18de eeuw *19de eeuw *20ste eeuw

16de eeuw

Oudste kaart van UB (1490)
De oudste wereldkaart in de Universiteitsbibliotheek,
opgenomen in de Geographia van Claudius Ptolemaeus,
Liber VIII, uitgave Rome 1490
Vanaf 1477 zijn er gedrukte wereldkaarten verschenen. De oudste wereldkaart in de UB dateert uit 1490, opgenomen in een ongewijzigde heruitgave van de Rome-editie van Ptolemaeus' Geographia, die voor het eerst gedrukt werd in 1478.
Uit de zestiende eeuw dateren vele wereldkaarten - los of in de atlassen - van Mercator, Ortelius, De Jode, Plancius e.v.a.

Ortelius
Typus Orbis Terrarum, wereldkaart uit het Theatrum Orbis Terrarum van Ortelius, de eerste atlas, uitgegeven te Antwerpen door Aegidius van Diest in 1570.
Deze staat, met reparatie van de koperplaat linksonder, dateert van enkele jaren later (verkrijgbaar als facsimile)
Plancius
De oudste wereldkaart door Petrus Plancius,
afkomstig uit de Bijbel
uitgegeven door Laurens Jacobsz in 1590

*19de eeuw *20ste eeuw *Amsterdam *Nederland *Europa *Kaartenzaal

17de en 18de eeuw

Steeds meer kaarten verschijnen van afzonderlijke gebieden en vullen de wereldpuzzel verder in. Het mooiste overzicht van de wereld is te zien op de grote wandkaarten uit de 17de eeuw. Daarvan zijn er diverse aanwezig, o.a. van Franciscus Houius uit 1661 en wandkaarten van Frederick de Wit uit ca. 1665 en 1680.
Antwerpse
Zeldzame uitgave van een aantal kaarten uit het Theatrum Orbis Terrarum van Abraham Ortelius, uitgegeven te Antwerpen door J.B. Vrients, 1603 (gegraveerde titelpagina)
De Wit 1665
Wandkaart van de wereld, uitgegeven omstreeks
1665 te Amsterdam door Frederick de Wit
De Wit 1680
Kleine wandkaart van de wereld, uitgegeven te
Amsterdam door Frederick de Wit omstreeks 1680

Talloze kleinere wereldkaarten, vaak gedrukt en uitgegeven in Amsterdam treft men in de collectie aan.

Op het gebied van wereldatlassen die in de 17de en 18de eeuw in Amsterdam uitgegeven werden heeft de Universiteitsbibliotheek een vooraanstaande collectie.


*16de eeuw *19de eeuw *20ste eeuw *Amsterdam *Nederland *Europa *Kaartenzaal