UBA: Kaarten en Atlassen/Wereld deel 2
Wereld *16de eeuw *17de en 18de eeuw *19de eeuw *20ste eeuw

19de eeuw

Zendingen
Mappemonde des missions, uitgegeven te Brussel door Philippe Vandermaelen in 1848
De gehele aarde wordt op steeds grotere schaal in kaart gebracht. De Zuidnederlandse kaartuitgever Philippe vander Maelen geeft in 1827 een wereldkaart uit in 400 bladen op een schaal van 1:1.600.000, gebonden in een atlas.

De kaart van vander Maelen
De wereldkaart in atlasvorm door Philippe Vandermaelen, uitgegeven in Brussel in 1827
(blad Lac Tchad)

Thematische wereldkaarten doen in steeds groter getale hun intrede. Duitse en Engelse kaartuitgevers voeren de boventoon. De poolgebieden en de binnenlanden van moeilijk doordringbare continenten blijven lang terrae incognitae.

schoolatlas
Wereldkaart door J. Kuyper met profiel van de klimaatzones
in het hooggebergte uit een wereldatlas door J. Kuyper
omstreeks 1880
In vele landen worden grote topografische kaartwerken gestart en de eerste nationale atlassen verschijnen. Naast de grote handatlassen uit de 19e eeuw geven de honderden schoolatlassen die de UB telt een goede indruk van het 19e-eeuwse wereldbeeld.

*16de eeuw *17de en 18de eeuw *Amsterdam *Nederland *Europa *Kaartenzaal

20ste eeuw

Het wereldbeeld is op kleine schaal compleet. In de loop van deze eeuw komen grote wereldomspannende kaartwerken tot ontwikkeling. Het begon met de International Map of the World 1:1 miljoen, gevolgd door de Russische Karta Mira 1:2,5 miljoen en de modernere kaartwerken ten behoeve van de luchtnavigatie, de Operational Navigation Chart 1:1.000.000 en de Tactical Pilotage Chart 1:500.000. Deze wereldkaartseries omvatten vele honderden bladen elk en dekken in principe het gehele kaartoppervlak.
Tactical Pilotage
Tactical Pilotage Chart [of the world] blad K-9B,
detail met bladwijzer
Tactical Pilotage detail
Tactical Pilotage Chart [of the world] blad K-9B,
detail met een gedeelte MaleisiŽ en Thailand
Tactical Pilotage verder detail
Tactical Pilotage Chart [of the world] blad K-9B,
detail met de omgeving van Bangkok

Op mondiaal niveau zijn de afzonderlijke landen grotendeels met individuele kaartseries gedekt op de schalen 1:200.000 en 1:250.000.

Steeds meer atlassen / kaarten van de wereld verschijnen op CD-Rom.


*16de eeuw *17de en 18de eeuw *19de eeuw *Amsterdam *Nederland *Europa *Kaartenzaal