UvA-logo De eerste uitgave in het Duits, 1572, met een aanvulling uit 1573

Theatrum oder Schawplatz des Erdbodems, warin die Landttafell der gantzen Weldt, mit sambt aine der selben kurtze Erklarung zu sehen ist / durch Abrahamum Ortelium.
[Colofon:] Durch Bevelch unnd Becostigung des Authors hatt diss Buch getruckht Gielis von Diesth geschworener Buchtruckher der Kuniglicher Maiestat tzo Antorff. M.CCCCC.LXXII.
Met 69 [van 70] kaarten in kopergravure, in 1 perkamenten band ; 40 x 29 cm.
Titel in boekdruk, geplakt over de gegraveerde Latijnse titel.
Op de titelpagina is bijgeplakt een strookje waarop gedrukt: 'Ihietz mitt vielen neuwen Landtafflen gemehret. M.CCCCC.LXXIII'. Ook de lijst van kaarten op de verso van het laatste blad is overplakt met een aangepaste tekst.
Vermeerderde uitgave van 70 kaarten; de 53 oorspronkelijke uitgebreid met 17 kaarten genummerd 6A-D, 24A-B, 27A, 30-31A, 34A-B, 36A, 39A, 41A, 44A, 52A.
Burger, Geographie en reizen p. 5 [5]; Koeman, Atlantes Neerlandici, Ort 5 en Sijmons, Catalogue of atlases 241, noemen allen alleen de oorspronkelijke 53 kaarten en de datum 1572; vgl. ook: Koeman Ort 6.
Kaart 1 gedeeltelijk handgekleurd; kaart 32 A ontbreekt.
* OF 72-29 (olim 1803 B 13)