UvA-logo Twee verschillende exemplaren van de uitgave in het Latijn, 1595

Meer details: 536 kb

Theatrum orbis terrarum : opus nunc denuo ab ipso auctore recognitum, multisqué locis castigatum; & quamplurimis novis tabulis atquè commentarijs auctum.
[Antverpiae, ex officina Plantiniana, M.D.XCV].
Met 115 + 32 kaarten in kopergravure, in 1 lederen band ; 47 x 32,5 cm.
Het impressum is ontleend aan dat van het 3e deel, de Nomenclator.
De (in handschrift nieuw genummerde) kaarten 59, 64, 66, 68, 72, 73, 98 en 113, en O uit het Parergon behoren blijkens hun vroegere (lagere) nummering tot oudere edities.
Niet in Burger, Geographie en reizen; Koeman, Atlantes Neerlandici Ort 29; Sijmons, Catalogue of atlases 248.
De van deze editie deel uitmakende Parergon en Nomenclator Ptolemaicus hebben een afzonderlijke titel, paginering en signaturen.
Dit exemplaar is waarschijnlijk het oudere van de twee, aangezien het bijvoorbeeld de eerste versie van de kaart van Salzburg (vgl. nrs. 35a-b) bevat.
Provenance (in handschift op verso A1): ... de Senau in Curia Parlamenti Thosogan .. Praesidis 1636.
* 1803 A 7

Theatrum orbis terrarum : opus nunc denuo ab ipso auctore recognitum, multisquè locis castigatum; & quamplurimis novis tabulis atquè commentarijs auctum.
[Antverpiae, ex officina Plantiniana, M.D.XCV].
Met 115 + 32 kaarten in kopergravure, in 1 perkamenten registerband ; 44 x 34 cm.
Het impressum is ontleend aan dat van het 3e deel, de Nomenclator.
Kaart O (in handschrift) van het Parergon behoort, blijkens de lage nummering (voorheen N) tot een oudere editie.
Burger, Geographie en reizen p. 6 [1]; Koeman, Atlantes Neerlandici Ort 29; Sijmons, Catalogue of atlases 248.
De van deze editie deel uitmakende Parergon en Nomenclator Ptolemaicus hebben een afzonderlijke titel, paginering en signaturen.
Dit exemplaar waarschijnlijk het jongere van de twee, aangezien het de tweede versie van de kaart van Salzburg (vgl. nrs. 35a-b) bevat.
Provenance: op de titel de aantekening 'Conventus Brugensis ff: minorum Recollectorum 1698' en exlibris 'Bibliothèque van Havre'.
Dit exemplaar werd door het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap verworven uit de catalogus Géographie et Voyages (1910) van Antiquariaat Frederik Muller.
* 1802 A 6 [KNAG].

In 1595 verscheen een nieuw Additamentum, deel vijf (zie hieronder). Daarmee was de voorgaande editie van het Theatrum uitgebreid om deze volumineuze atlas te verkrijgen. Deze editie van het Theatrum draagt geen jaartal. Dat is ontleend aan het impressum van de eveneens opgenomen Nomenclator Ptolemaicus. Datzelfde geldt voor het Parergon, dat nu als zelfstandige sectie onderscheiden is, met een eigen titelpagina. Daarin zijn de voorheen tweebladige kaarten van Egypte en Brittannië beide tot een enkel blad teruggebracht. Het exemplaar 1802 A 6 toont een mooi voorbeeld van een registerband, een degelijke utiliteitsband, vervaardigd uit een royaal stuk perkament. De oplossing is even simpel en flexibel als degelijk.