UvA-logo Atlas van de Nederlanden,
samengesteld met behulp van kaarten uit het Theatrum,
uitgegeven door Vrients in 1603Meer details: 1 Mb

Meer details: 605 kb

Germania Inferior vulgo Nederlant, Gallice Pays-Bas ... frontieres.
Antverpiae, apud Ioannem Bapt. Vrintium, anno M.DC.III.
Met 19 handgekleurde kaarten in kopergravure, in 1 halflederen band ; 41,5 x 30,5 cm.
'Limborch' in de inhoudsopgave op de titelpagina in handschrift.
Verso alle kaarten: blank.
Vgl. Koeman, Atlantes Neerlandici Vri 1; Sijmons, Catalogue of atlases 337.
Geschenk Vereniging van Vrienden nr. 33 (1) 1953/54.
* 1801 A 13.

De kaarten zijn afkomstig uit het Theatrum, uitgezonderd de kaart van Holland. Deze is gesigneerd met 'C.D.H.' en gedateerd '1565'. Blijkbaar had Vrients de koperplaat van deze vrij zeldzame kaart zojuist verworven, zoals hij in 1602 zovele platen had aangekocht. In latere Theatrum-edities heeft hij deze kaart toch niet meer gebruikt. De achterzijden van de kaarten zijn blanco. Het gedrukte jaartal vermeldt 'M.DC.II' waarachter met de hand een 'I' is toegevoegd.