UvA-logo Kaart van Amerika, 1587

Meer details: 726 kb

Americae sive novi orbis, nova descriptio / Ab. Ortelius delineab. et excudeb. 1587.
Schaal [ca. 1:41.000.000].
[Antwerpen : Plantijn, 1587].
1 kaart : kopergravure ; 34,5 x 47 cm, met kader 35,5 x 48,5 cm.
Cum privilegio decennali.
Eerste staat van de laatste van drie koperplaten.
Verso: Latijnse tekst, signatuur 5.
Uit: Theatrum Orbis Terrarum 1601.
Van den Broecke, Ortelius atlas maps 11.1; Karrow, Mapmakers sixteenth century 1/7a; Koeman, Atlantes Neerlandici Ort 22 [114]; Meurer, Fontes 114.
* Kaartenzl 33-22-50 / 11115M [KNAG].

Deze kaart van Noord- en Zuid-Amerika presenteert de meest actuele kennis van de geografie van het westelijk halfrond. De vorige twee platen van deze kaart, in gebruik tot 1587, toonden nog - zoals ook de wereldkaart - de merkwaardige uitstulping aan de zuidwestkust van Zuid-Amerika, die nu verwijderd is. Ook zijn nu de Salomons Eilanden ingetekend, die in 1568 door de Spanjaarden werden ontdekt. Gezagvoerder Alvaro de Mendaņa en stuurman Hernan Galego onderschatten de afmetingen van de Stille Oceaan dermate, dat zij, zeilend vanuit Zuid-Amerika, de eilandengroep zo'n 6000 kilometer te ver oostelijk situeerden. De verwarring hierover was zo groot dat de eilanden pas 200 jaar later definitief gelocaliseerd werden. Nieuw-Guinea zit nog vast aan het veronderstelde Terra Australis. Nieuw-Guinea wordt op vier verschillende manieren weergegeven in het Theatrum, namelijk op de wereldkaart, op deze kaart van Amerika, op de uit 1589 stammende kaart van de Stille Oceaan en op de kaart Indiae Orientalis, die in de meeste atlassen gelijktijdig voorkwamen. Een duidelijk voorbeeld van gebrek aan redactie. In principe berust de hoofdzaak van de kaart, de Nieuwe Wereld, op gegevens uit de wereldkaart van Mercator, zij het dat de kust van Zuid-Amerika inmiddels gecorrigeerd is. De redelijk correcte vorm van het schiereiland Californië is niet zo vanzelfsprekend. Gedurende praktisch de gehele zeventiende eeuw werd het op grond van misleidende nieuwe informatie als een eiland afgebeeld.