UvA-logo Kaart van Denemarken, 1570

Meer details: 825 kb

Verso:

Meer details: 770 kb

Daniae regni typus.
Schaal [ca. 1:2.150.000].
[Antwerpen : Van Diest, 1570]
1 kaart : kopergravure, handgekleurd ; 28,5 x 38,5 cm, met kader 31 x 41 cm.
Cum privilegio.
Verso: Nederlandse tekst, signatuur 21.
Uit: Theatre oft Toonneel des Aerdtbodems 1571.
Van den Broecke, Ortelius atlas maps 84; Karrow, Mapmakers sixteenth century 1/29; Koeman, Atlantes Neerlandici Ort 1a-1D [21], Meurer, Fontes 21.
* Kaartenzl 31-09-43 / 1026M [KNAG].

Tussen het totstandkomen van Cornelis Anthonisz' beroemde Caerte van Oostlant en het verschijnen van deze kaart ligt een periode van ruim 25 jaar. De kaart van het koninkrijk Denemarken van Ortelius volgt onmiskenbaar het stramien en de inhoud van de centrale uitsnede van Anthonisz' negenbladige zeekaart van de gebieden langs de Noordzee en Baltische Zee. Ook al is Daniae regni typus circa dertig procent kleinschaliger, toch bevat hij als landkaart wat meer topografische details en precizeringen dan de Caerte van Oostlant. Die duiden erop dat ook andere, in de tussenliggende periode verschenen kaarten zijn geraadpleegd. De identiteit van de basiskaart wordt pas prijsgegeven in de twee volgende versies van de kaart van Denemarken, die respectievelijk in 1584 en in het midden van de jaren negentig de voorgaande vervingen. Het formaat van die beide kaarten is gehalveerd omdat zij het blad moeten delen met een tweede kaart, van Oldenburg, op half formaat. Zij zijn dus kleinschaliger van opzet maar inhoudelijk overeenkomstig. Zij bevatten in een cartouche rechtsboven de mededeling: 'Cornelius Antoniades descripsit'.