UvA-logo Kaart van Gelderland door Forlani en Camocio,
zoals opgenomen in Lafreri-atlassenMeer details: 468 kb

Gelriae, Cliviae, Iuliae, nec non aliarum regionum adiacentium nova descriptio / Pauli Forlani Veronensis incidente.
Schaal [ca. 1:400.000].
Anno MDLXIII, Venetiis. Apud Joannem Franciscum Camocium.
1 kaart : kopergravure ; 48,5 x 37,5 cm.
Verso: blank.
Vermoedelijk afkomstig uit een Italiaanse atlas factice.
Vredenberg-Alink, Kaarten van Gelderland II.10 ;
* Kaartenzl O.K.2

Deze kaart toont hoe de Italiaanse kaartuitgevers al vr Ortelius kaarten produceerden die qua formaat en eenheid van uitvoering geschikt waren om in een 'atlas' opgenomen te worden. Een opmerkelijk inhoudelijk verschil van deze kaart van Gelderland met die van Ortelius (elders in de tentoonstelling opgeslagen in een atlas) is dat de Italiaanse uitgevers zich in de jaren vijftig en zestig - zoals ook voor de andere Nederlandse gewesten - baseerden op de grote kaart van Gelderland door Jacob van Deventer die voor het eerst verscheen in 1543. In de jaren 1557 tot 1559 werd het gebied evenwel geherkarteerd door Christiaan sGrooten. Zijn fraai uitgevoerde kaart van Gelderland, hoewel evenmin feilloos als de kaart van Van Deventer, zou door Ortelius als eerste uitverkoren worden om model te staan voor zijn atlaskaart. In tegenstelling tot de andere Nederlandse gewesten zou sGrootens kaart van Gelderland ook door latere kartografen steeds weer verkozen worden boven die van Van Deventer.
De van Van Deventer afgeleide kaarten van Gelderland vertonen een wat hoger en smaller beeld dan de kaarten uit de sGrooten-stam. Het wapen van de Spaanse koning maakt duidelijk wie er nog steeds het heft in handen had.