UvA-logo Kaart van het Turkse Rijk, 1579

Meer details: 837 kb

Meer details: 795 kb

Turcici Imperii descriptio.
Schaal [ca. 1:12.300.000].
[Antwerpen : Plantijn, 1579].
1 kaart : kopergravure ; 36 x 48 cm, met kader 37 x 49 cm.
Cum privilegio.
Tweede koperplaat, die sinds 1579 in gebruik was.
Verso: blank.
Vermoedelijk afkomstig uit een atlas factice.
Van den Broecke, Ortelius atlas maps 169; niet in Karrow, Mapmakers sixteenth century, vgl. 1/70; Koeman, Atlantes Neerlandici Ort 15A [92]; Meurer, Fontes 92.
* Kaartenzl O.K. 182.

Bij het samenstellen van deze kaart greep Ortelius terug op zijn eigen grote kaart van AziŽ, die in 1567 verscheen. Goed is te zien dat de drukbevaren kusten van de oostelijke Middellandse Zee, de Zwarte Zee en die in het Midden-Oosten een vrij realistisch cartografisch uiterlijk aan het gebied gaven. De Kaspische Zee moest het nog steeds doen met de klassieke contouren uit het werk van Ptolemaeus. De gegevens zijn oorspronkelijk afkomstig van de Italiaanse cartograaf Giacomo Gastaldi, die in 1561 een kaart van AziŽ het licht deed zien. Vanaf de eerste tot de laatste uitgaven van het Theatrum is er een kaart van dit gebied opgenomen geweest. In 1579 werd wel een nieuwe koperplaat in gebruik genomen. Inhoudelijk en zelfs uiterlijk zijn beide gravures nauwelijks van elkaar te onderscheiden. Het echte verschil zit in de cartouche. De eerste toont een gebogen raamwerk van latten als overkapping, op de tweede zitten twee putti onder een bekroning van palmtakken. De cartouches doen in sierlijkheid nauwelijks voor elkaar onder maar lijken wat los van de kaart te staan.