UvA-logo Geschiedkundige atlas factice, 1695

Samengesteld met behulp van kaarten uit het Parergon, waaraan toegevoegd kaarten uit de Geographia van Ptolemaeus door Gerard Mercator in de uitgave1695

[Parergon].
[S.l. : s.n., in of na 1609 en vr 1624].
Met 30 (+ 28) kaarten in kopergravure, (2 delen) in 1 halflederen band; 47,5 x 33 cm.
Burger, Geographie en reizen p. 6 [5]; vgl. Koeman, Atlantes Neerlandici Ort 45 of 46; Sijmons, Catalogue of atlases 271.
De recentste Parergon-kaart in deze atlas verscheen voor het eerst in 1609, de nieuwe kaarten uit de editie 1624 ontbreken.
De later verschenen kaarten 10 (Belgii veteris typus, C.J. Visscher 1624), 18 (Italia antiqua Phil. Cluvero) en 20 (Hellas seu Graecia Sophiani) behoren niet tot het Parergon.
Verso alle kaarten: blank.
Samengebonden met: Claudii Ptolemaei tabulae geographicae orbis terrarum veteribus cogniti, Leiden en Franeker, 1695 (1803 A 10 (2)).
* 1803 A 10 (1)

Een mooi voorbeeld van een naar eigen wens samengestelde atlas van de klassieke wereld. De combinatie is bijzonder. De Parergon-kaarten van Ortelius in het eerste gedeelte vertegenwoordigen een moderne visie op de Oude Wereld, de kaarten van Ptolemaeus laten het klassieke beeld van toen bekende wereld zien. De tekstloze achterzijden van de kaarten, zonder bladsignaturen lieten elke denkbare toepassing van de losse Parergon-kaarten toe. Het tweede gedeelte bevat een van de laatste edities van de Ptolemaeus kaarten van Gerard Mercator. De koperplaten zouden, aangepast en opgewerkt, meer dan 150 jaar gebruikt worden, tot 1730!