UvA-logo Kaart van de reis en het leven van aartsvader Abraham, 1590

Meer details: 808 kb

Abrahami patriarchae peregrinatio, et vita / Abrahamo Ortelio Antverpiano auctore.
Schaal [ca. 1:1.200.000].
[Antwerpen : Plantijn, 1590].
1 kaart : kopergravure ; 16,5 x 31 cm, met kader 35 x 45,5 cm.
Privilegio Imperiali, Regio, et Belgico decennali 1586.
Inzet: 'Arabia'.
Opdracht: 'Dno Ioanni Moflino, Montis S. Winoxij abbati reverendo, viro humanitate & candore eximio, multiplicique rerum cognitione nobili; Ab. Ortelius in perpetuae amicitiae pignus DD.'.
Eerste plaat, die van 1590 tot circa 1595 gebruikt werd.
Verso: blank.
Vermoedelijk afkomstig uit een atlas factice.
Van den Broecke, Ortelius atlas maps 182; Karrow, Mapmakers sixteenth century 1/184; Koeman, Atlantes Neerlandici Ort 25 [12P]; Laor, Maps Holy Land 547A; Meurer, Fontes 12P.
* Kaartenzl O.K. 184.

Deze kaart behoort tot de categorie bijbelse kaarten. De hoofdkaart lijkt als een wandtapijt aan een stok te hangen. In een inzet laat Ortelius de tocht van Abraham zien vanuit zijn geboorteplaats Ur der ChaldeŽn naar (Jeru)Salem om zich in het Heilige Land Kanašn te vestigen. De roeping van Abraham staat in het Latijn boven de kaart: 'Abraham, ga uit Uw land en uit Uw maagschap en kom naar het land dat Ik U wijzen zal' (Genesis 12:1). Langs de onderzijde staat te lezen: 'Ik zal U geven, en Uw zaad na U, het gehele land Kanašn, tot een eeuwig bezit' (Genesis 17:8). De gebeurtenissen in het leven van de aartsvader zijn in medaillons afgebeeld, chronologisch, met de wijzers van de klok mee. Het eerste plaatje laat het vertrek van Abraham uit Ur zien. Dan volgen onder meer de belofte dat Abrahams nageslacht zo talrijk zal zijn als de sterren des hemels, de geboorte van Izašk, de begrafenis van Sara in de spelonk van Machpela, het huwelijk van Izašk met Rebekka en als laatste de begrafenis van Abraham (Genesis 25:9-10).
De voortekeningen voor deze tafereeltjes, waarvan er acht in bezit zijn van het Prentenkabinet te Antwerpen, werden speciaal voor deze kaart vervaardigd door Maerten de Vos. Aan de richting die de arceringslijnen op de achtergrond volgen (van linksonder naar rechtsboven) is te zien dat het hier gaat om de eerste koperplaat van deze kaart, die vanaf 1590 tot ongeveer 1595 in gebruik was.