UvA-logo Kaart van het Romeinse Rijk, 1579

Meer details: 825 kb

Verso:

Meer details: 733 kb

Romani Imperii imago.
Schaal [ca. 1:15.000.000].
[Antwerpen : Plantijn, 1579].
1 kaart : kopergravure, handgekleurd ; 33,5 x 48,5 cm, met kader 34,5 x 49,5 cm.
Eerste plaat uit 1579, die in 1592 werd vervangen door een plaat die inhoudelijk alleen verschilt door de toevoeging van een vierregelige tekst van Vitruvius en een afwijkende arcering.
Verso: Franse tekst, signatuur 112.
Uit: Théâtre de l'Univers (Parergon) 1587.
Van den Broecke, Ortelius atlas maps 187; Karrow, Mapmakers sixteenth century 1/130, vgl. 1/77; Koeman, Atlantes Neerlandici Ort 14B [2P]; Meurer, Fontes 2P.
* Kaartenzl 31-02-01 / 83M [KNAG].

Deze kaart is gebaseerd op de in 1571 verschenen tweebladige kaart van het Romeinse Rijk door Abraham Ortelius. De merkwaardige, wijd uitlopende projectie, die we bij meer kleinschalige overzichtskaarten in het Parergon tegenkomen is, om in klassieke stijl te blijven, door Ortelius ontleend aan de trapeziumvormige projectie die gewoonlijk in de kaarten van Ptolemaeus terug te vinden is. De kaart toont bij uitstek datgene wat Ortelius het meest fascineerde en inspireerde, de klassieke wereld, waarvan het Romeinse Rijk de culminatie vormde. In tegenstelling tot eerdere 'geografen' verviel Ortelius niet in het opnieuw reproduceren van Ptolemaeus maar maakte hij een originele eigen weergave van de 'Oude Geografie'. In de cartouches onder wordt de geschiedenis van het Romeinse Rijk samengevat. Rechtsonder biedt Ortelius een genealogisch overzicht van de koningen van Rome.
In 1592 werd de plaat door een nieuwe met een praktisch identieke gravure vervangen. Het opvallendste verschil is een citaat van Vitruvius, rechtsboven op de tweede plaat. Minder opvallend zijn de fijne gravurelijntjes in de rand, die een kwartslag gedraaid zijn.