UvA-logo Drie brieven van en aan Abraham Ortelius

Brief van Abraham Ortelius aan Emanuel van Meteren, Antwerpen, 3 juli 1559

Volledige tekst eerste vel: 138 kb of 219 kb

Volledige tekst tweede vel: 67 kb of 106 kb.    Adressering: 15 kb.

Ortelius doet aan zijn neef in Londen verslag over zijn verblijf in Parijs, waaruit hij net teruggekeerd is. Hij was onder meer getuige van de aankomst van de Hertog van Alva, de Graaf van Egmond en de Prins van Oranje. Zowel Alva als de Prins van Piedmont trouwden in juni in Parijs. Ook bericht Ortelius over vonnissen door de Inquisitie en de daarop volgende executies op 21 mei in Valladolid.
Hessels, Epistulae 8.
* Hs. Ge 4a

Brief van Abraham Ortelius aan Emanuel van Meteren, Antwerpen, 27 augustus 1566

Volledige tekst eerste vel: 172 kb

Volledige tekst tweede vel met adressering: 115 kb.

In deze brief vertelt Ortelius aan zijn neef over de Beeldenstorm, die een week tevoren, op de avond van 20 augustus, in Antwerpen losgebarsten is. Hij zet uiteen hoe alles in de Onze Lieve Vrouwe Kerk en de andere Antwerpse kerken en kloosters kort en klein geslagen en geplunderd is en hoe de Beeldenstorm zich in de afgelopen dagen snel over alle omliggende dorpjes en steden verspreid heeft. Alle kerken zijn nu gesloten en de katholieken hebben een preekverbod opgelegd gekregen.
Hessels, Epistulae 17.
* Hs. Ge 4b.

Brief van Guillaume Postel aan Abraham Ortelius, Parijs, 24 april 1567

Volledige tekst eerste vel: 194 kb

Volledige tekst tweede vel: 199 kb.    Adressering: 15 kb.    ??: 10 kb.

Guillaume Postel informeert in deze brief bij Ortelius naar de ernstige ongeregeldheden die zich in Antwerpen en Valenciennes hebben voorgedaan in maart en april. Deze onlusten, met een religieuze achtergrond, werden wreed neergeslagen door Margaretha van Parma. Postel besluit onder meer met het verzoek de groeten aan Plantijn over te brengen en betuigt zijn sympathie met 'Het Huys der Liefde' de sekte waarmee Plantijn en Ortelius connecties hadden.
Hessels, Epistulae 20.
* Hs. Gm 4