UvA-logo De 'Appendix', de eerste wereldatlas door Willem Janszoon Blaeu, derde editie uit 1631

Appendix Theatri A. Ortelii et Atlantis G. Mercatoris, continens tabulas geographicas diversarum orbis regionum, nunc primam editas cum descriptionibus.
Amsterodami, apud Guiljelmum Blaeuw, Anno M DC XXXI.
Met 99 kaarten in kopergravure, in 1 perkamenten band.
Niet in Burger, Geographie en reizen; Koeman, Atlantes Neerlandici Bl 3; Sijmons, Catalogue of atlases 19.
* 1801 A 9.

Willem Jansz Blaeu had zich tot 1630 uitsluitend met de uitgave van zeeatlassen beziggehouden. Zijn eerste schreden op het pad van de wereldatlassen markeerde hij door zijn atlas 'Atlantis Appendix' te noemen, aanhangsel bij de Atlas (van Mercator). In de tweede en derde editie van zijn Appendix was Blaeu nog wat explicieter in zijn bedoeling door zowel het Theatrum van Ortelius als de Atlas van Mercator in de titel op te nemen. De naam Appendix verdween na 1631, waarmee definitief een zelfstandige Noord-Nederlandse koers ingezet werd in de Amsterdamse atlasuitgeverij.