UvA-logo De eerste uitgave in het Nederlands van Mercators Atlas, uitgegeven door Johannes Janssonius, 1634


Gerardi Mercatoris et I. Hondii atlas, ofte afbeeldinghe vande gantsche weerldt : daer in vertoont worden seer vele caerten van alle de voornaemste coninckryken, landen en provintien, van Europa, Asia, Africa en America, met de beschryvingen van het ghene daer in ghedenckweerdichst aen te mercken staet : nu eerst uyt het Latyn in onse Nederlantsche tale getranslateert.
Tot Amsterdam : by Ian Ianssen, Ao.D. 1634.
Met 183 handgekleurde kaarten in kopergravure, in 1 perkamenten band ; 50 x 32 cm.
De gegraveerde titelpagina is die van de Franstalige editie uit 1633, waarvan de tekst overplakt is met de Nederlandse titel.
Burger, Geographie en reizen p. 8 [6]; Koeman, Atlantes Neerlandici Me 39A; Van der Krogt, Koeman's Atlantes Neerlandici 1:331B; Sijmons, Catalogue of atlases 203.
* 1804 A 1.

Een van de laatste, en meest uitvoerige, versies van de traditionele atlas van Mercator was de Nederlandse editie uit 1634, die bij Johannes Janssonius verscheen. Dit was pas de eerste uitgave met een Nederlandse tekst. De Atlas was inmiddels inhoudelijk ook geheel 'vernederlandst' ten opzichte van de Atlas uit 1595. In de tussenliggende veertig jaar was er veel geŽxploreerd door de Nederlanders en de vele nieuwe kaarten van waterschappen en drooggelegde meren hadden hun cartografische spoor in de atlas achtergelaten. Een nieuw hoofdstuk in de atlascartografie kon beginnen ...