UvA-logo De eerste uitgave in het Nederlands, 1571

Theatre, oft toonneel des aerdt-bodems : waer inne te siene sijn de landttafelen van de geheele weerelt : met een corte verclaringe der selver.
[Colofon:] Deur verseuck ende costen des auteurs is dit werck ghedruckt by Gielis van Diest ghesworen boeck-drucker der C.Mt. Tot Antwerpen M.CCCCC.LXXI.
Met 51 [van 53] handgekleurde (+ 2) kaarten in kopergravure, in 1 (recente) lederen band ; 40 x 31 cm.
Titel in boekdruk, geplakt over de gegraveerde Latijnse titel.
Burger, Geographie en reizen p. 5 [4]; vgl. Koeman, Atlantes Neerlandici, Ort 10; Sijmons, Catalogue of atlases 242.
De Additamentum-kaarten, zoals vermeld bij Koeman Ort 10 (1573), zijn nog niet aanwezig.
De kaarten 50 en 51 ontbreken; achteraan zijn toegevoegd twee ongekleurde kaarten van Oostenrijk-Hongarije, uitgaven van Nicolaas Visscher en Justus Danckerts.
In de opdracht is het jaar 1571 weggekrast en in handschrift vervangen door '1568'.
* OF 72-27 (olim 1803 B 12)

Een uitgave in de Nederlandse taal van een werk van dit kaliber was in de zestiende eeuw weinig gebruikelijk. Hiermee wordt het onmiddellijke succes van het Theatrum ge´llustreerd. Toch bleef de Nederlandse editie tamelijk onderontwikkeld. Tot in 1598 een tweede Nederlandse uitgave op de markt kwam werd steeds de oude druk - met het jaartal 1571 - gebruikt, aangevuld met een of meer Additamenta. Daarvan zijn nog relatief veel exemplaren bekend. Dit exemplaar is echter een van de zeer weinige originele 1571-atlassen.