UBA home
 De Universiteitsbibliotheek Amsterdam staat bekend om haar omvangrijke collectie zeventiende- en achttiende-eeuwse atlassen van Amsterdamse origine. Onder meer van Hondius, Blaeu, Janssonius en De Wit.

Minder bekend is dat de Universiteitsbibliotheek (UB) ook een grote collectie Antwerpse atlassen van Abraham Ortelius onder zijn hoede heeft. Om precies te zijn gaat het om negentien grote folio-atlassen en zestien kleine zakatlassen uit de zestiende- en de vroege zeventiende eeuw. Slechts bij benadering is het aantal losse atlaskaarten vast te stellen. Het moet gaan om zo'n 800 exemplaren, gemiddeld drie vier verschillende afdrukken, ingekleurd en ongekleurd, van de meer dan 200 koperplaten die voor de productie van Ortelius' Theatrum Orbis Terrarum en zijn Parergon zijn gebruikt. Wat die atlassen en losse kaarten betreft waakt de UB over de grootste collectie in Nederland en hoort dit bezit bij de grote verzamelingen in de wereld.

Ter gelegenheid van de sterfdag van Abraham Ortelius, vierhonderd jaar geleden, is een tentoonstelling aan hem gewijd en er zijn een literatuurlijst en een selectie uit de collectie in het UBAweb opgenomen.
Via een overzicht waarin de opgenomen items kort beschreven zijn kunt u naar een uitgebreidere beschrijving, vaak met illustratie, van elk exemplaar. Er zijn negen rubrieken onderscheiden:
*  Moderne wereldatlas *  Abraham Ortelius
*  Theatrum Orbis Terrarum *  Kaarten Theatrum Orbis Terrarum
*  Het Parergon *  Kaarten uit het Parergon
*  Theatrum op zakformaat *  Twee tijdgenoten
*  Amsterdamse wereldatlas

 
Terug naar boven

Laatste wijzigingen: 30 mei 1998