UBA home

UBAnieuws
Over de UBA
Bibliotheken
Producten en Diensten
Collecties*
Digitale bibliotheek

Informatiebalie
Zoeken
Reactie
 
Strijd om de Ruimte in Kaart

 
De Strijd om de Ruimte wordt met verschillende middelen gestreden. Het meest openlijk toont die strijd zich in het fysieke geweld van de oorlogvoering en de achterstelling en onderdrukking van minderheden. Overal ter wereld blijken de mensen, individueel of in groepsverband, telkens weer bereid om te vechten voor de veiligstelling van een stukje grond.

De kaart is de meest subtiele vorm om ruimteclaims te formuleren. Kaarten wekken de indruk dat zij in verkleinde vorm een deel van de werkelijkheid weergeven. Daardoor hebben kaarten vanouds een rol gespeeld bij het beslechten van conflicten, zowel tussen belangengroepen als tussen staten. Grenslijnen die op kaarten zijn ingetekend, kunnen ook claims vormen die een beoogde inbezitneming voorbereiden of rechtvaardigen. Europa en Afrika bieden daarvan een keur van voorbeelden.

Verschillende aspecten van de Strijd om de Ruimte worden in deze pagina's belicht, veelal aan de hand van kaarten.
Drie thema's zijn daarbij onderscheiden:

Aandacht is er ook voor schoolplaten waarmee van oudsher beelden over het gebruik van de ruimte worden overgedragen. De nieuwe middelen als cd-rom en computermodellen worden niet vergeten.