Menasseh: klein portret   

Menasseh Ben Israel

  
 

|| biografie || boeken  || brieven || publikaties ||
|| projectverslag || bestandsformaten || OCR en Hebreeuws ||


Menasseh Ben Israel (1604-1657), Portugees-joodse geleerde, schrijver, diplomaat en boekdrukker, stichtte in 1626 een eigen drukkerij te Amsterdam. Hij was daarmee een van de eersten in Nederland die boeken in het Hebreeuws drukten. Tot de vriendenkring van Menasseh behoorden o.a. Vossius, Barlaeus, Hugo de Groot en Rembrandt.

De collectie
Geheel in de traditie van het verzamelen van specifiek Amsterdamse drukken heeft de Bibliotheca Rosenthaliana een vrijwel complete collectie van Menasseh-edities opgebouwd. Het gaat inmiddels om 70 exemplaren (er zijn er in totaal ongeveer 75 gedrukt).
Naast deze gedrukte werken bezit de Bibliotheca Rosenthaliana 6 autografen. Deze zijn zeldzaam omdat er nauwelijks brieven van Menasseh bewaard zijn gebleven.
Verder behoort tot de collectie een portret van Menasseh in kopergravure van Salmon Italia, en een ets van Rembrandt. De geleerden zijn het er nog niet over eens of de ets van Rembrandt inderdaad Menasseh voorstelt.

De digitale collectie
De digitale collectie omvat nu nog alleen zaken die in het bezit zijn van de bibliotheek. Uitbreiding met digitale versies van elementen uit andere colleties wordt nagestreefd.
boeken In een totaal overzicht worden alle boeken kort beschreven. Een link, de boektitel, vormt de verbinding met elk afzonderlijk exemplaar. Men kan door het boek bladeren via de bladnummers (géén paginanummers) links op het scherm. De linkerbovenhoek verwijst naar het totaal overzicht van de boeken, de rechterbovenhoek naar de beschrijving van het betreffende boek.
brieven Twee brieven van Menasseh aan Isaac Vossius zijn in de digitale collectie opgenomen.
publikaties Er is een begin gemaakt met digitaliseren van publikaties die betrekking hebben op Menasseh Ben Israel en zijn werk.
projectverslag Het project, waarvan deze digitale collectie een resultaat is, wordt in dit rapport uitvoerig beschreven. Veel aandacht wordt besteed aan OCR van oude Hebreeuwse teksten. Verder wordt de keus voor de gebruikte bestandsformaten toegelicht.

Help Nieuws Zoeken Reacties Home English
Laatst gewijzigd: 27 oktober 1999