UBA home

Aiolos
Internetbronnen voor de Klassieken

  Digitale bibliotheek Klassieken

Voor alle vakgebieden is op Internet relevante en waardevolle informatie terug te vinden, zo ook voor de Klassieke oudheid. Op deze webpagina's, "Aiolos" genoemd, treft u honderden links aan naar die informatie. Aiolos bestaat verder uit drie onderdelen, zoals beneden aangeduid.

Algemene bronnen
Dit onderdeel van Aiolos presenteert, gegroepeerd naar soort dienst, bronnen die, al zijn zij breder (soms universeel) van dekking, ook voor classici, oud-historici en klassieke archeologen zeer nuttig zijn. Men vindt hier dus links naar de meest interessante bibliotheekcatalogi, naar uitgevers die (o.m.) voor ons vakgebied bijzonder belangrijk zijn, naar grote tekstarchieven en naar onderwerpsgidsen die mede aan de Klassieken aandacht schenken. Waar zinvol, is een link zowel naar de dienst als geheel, als naar de voor ons relevante component(en) geïnstalleerd.
Vakspecialistische bronnen
Onder dit begrip zijn Internet-toegankelijke bestanden en diensten bijeengebracht, die specifiek de Klassieken betreffen en die duidelijk van betekenis zijn voor professionelen en studenten in het vak. Sommige zijn zelfs van unieke waarde. Het zijn betrekkelijk stabiele, soms vrij bekende en veel gebruikte bronnen -- niet zelden aangeboden door universiteiten, musea, bibliotheken of andere instellingen.
De rangschikking van de links is als volgt: eerst de bronnen die de Klassieke oudheid in het algemeen bestrijken, en dan die van meer gespecialiseerde oriëntatie (letter- en taalkunde, archeologie, oude geschiedenis, antieke wijsbegeerte, epigrafie en papyrologie enz.). De ordening van (en niet zelden binnen) deze subdisciplines is volgens de Nederlandse BasisClassificatie (de NBC-codes staan tussen haakjes).
Persoonlijke selectie
Onder deze selectie treft u links aan naar al die Internet adressen die (vanwege de nauwere focus, de geringere omvang, het tijdelijke of experimentele karakter, de informaliteit enz.) minder geschikt zijn voor de categorie "vakspecialistische bronnen", maar die toch de moeite waard zijn en waarbij het ook zeer handig lijkt die op een rijtje te hebben. Onder meer, vindt men hier vele links naar de thuispagina's van geselecteerde academische departementen, instituten en programma's op Klassiek gebied overal in de wereld; naar (informatie over) relevante programmatuur; naar informatie over belangrijke vakpublikaties (grote naslagwerken, tijdschriften enz.); naar op zich nuttige delen van niet als geheel Klassieke bronnen; en naar de meest bruikbare adressen voor aanverwante gebieden zoals het oude Nabije Oosten, het vroege Christendom, de Indo-europeïstiek en de byzantijnse en middeleeuwse cultuur. Het ordende principe is hetzelfde als voor de vakspecialistische bronnen! .