ENGLISH VERSION


De heilige Brandaan is de beschermer van zeevaarders. Deze avontuurlijke heilige maakte een lange spannende zeereis gedurende welke hij allerlei vreemde plaatsen bezocht en fantastische figuren ontmoette. Verdwaalde zeevaarders roepen Brandaan te hulp. Ook op het Internet biedt Brandaan uitkomst voor de onderzoeker die het spoor bijster is en niet meer weet waar hij welke informatie zoeken moet. Tenminste, voor zover hij zich richt op de studie van de middeleeuwen.

Het doel van Brandaan is het Internet toegankelijker te maken door structuur aan te brengen in het overweldigende aanbod van informatie. Brandaan is een systematisch ingedeelde verzameling van links naar andere sites op het Internet. Deze en de korte beschrijving van de gelinkte sites vereenvoudigen het zoeken naar informatie. Brandaan is een selectie; enkel sites die naar de mening van de auteurs een bijdrage kunnen leveren aan de bestudering van de middeleeuwse geschiedenis zijn opgenomen.

Zoals gezegd is het Internet een overweldigende bron van informatie. Er is een ruim aanbod aan bronnen zowel in origineel als vertaling. Verder zijn er concordanties, bibliografieën en encyclopedieën, vaak voorzien van afbeeldingen. Toch moet het Internet gezien worden als een extra informatiebron naast de conventionele informatie voorzieningen. Om copyright redenen is het aangeboden materiaal vaak gedateerd, zo stammen de bronnenedities veelal uit de vorige eeuw. Verder is het niet eenvoudig de wetenschappelijke waarde van het aangebodene in te schatten. Door de relatief goedkope en eenvoudige manier waarop materiaal op het Internet gepubliceerd kan worden treedt een veelheid van instellingen en particulieren op als aanbieder van informatie. Het open karakter van het Internet maakt dat de gebruiker zeer kritisch met het aangeboden materiaal moet omgaan.
 

Brandaan is in een frames en een niet-frames versie beschikbaar. In de frames versie vindt navigatie plaats door middel van menubalken. In de niet-frames versie kan via de inhoudsopgave elk onderdeel van de site benaderd worden. Met behulp van de 'back' knop van de browser kan worden teruggekeerd naar de inhoudsopgave.

 Onder aan deze pagina vindt u een guestbook waar u terechtkunt met suggesties, links, commentaar en tips. Hierdoor kan Brandaan voortdurend geactualiseerd worden en waar nodig uitgebreid om zo compleet mogelijk te kunnen zijn.

View Our GuestBookClick                   here for your free guestbookSign Our GuestBook

Deze pagina is gemaakt door Suzanne Roosen en Arnold Oppelaar
voor de leerstoelgroep Middeleeuwse Geschiedenis van de
Universiteit van Amsterdam.
Laatste wijzigingen: mei 2001