UBA Home

Bibliotheca Rosenthaliana: Treasures of Jewish Booklore


Ter gelegenheid van de 200e geboortedag van Leeser Rosenthal heeft de bibliotheek een rijk ge´llustreerd boek uitgegeven:


Bibliotheca Rosenthaliana
Treasures of Jewish Booklore

Vijftig kleurenreprodukties met korte inleidingen door een groot aantal internationaal vermaarde experts geven u een indruk van de collectie Rosenthaliana.
De items worden in chronologische volgorde gepresenteerd, beginnend in 1290 en eindigend in de tachtiger jaren van deze eeuw. Op deze wijze komt de grote variatie in de collectie goed tot zijn recht.
In 1995 kreeg het boek een eervolle vermelding als een van de 40 best vormgegeven boeken uit 1994.
Amsterdam University Press, second edition, April 1996
(13 x 18 cm -148 pages - isbn 90 5356 088 2 - Cloth - $ 47.50). Niet meer leverbaar.

In de elektronische versie is de chronologische opbouw gehandhaafd. Links op het scherm vindt u een kolom met jaartallen, hiermee kunt u door het boek bladeren. Klikt u op een jaartal dan krijgt u een korte beschrijving in het Nederlands en in het Engels met een illustratie. De Engelse tekst biedt de mogelijkheid door te klikken naar de uitgebreide Engelse inleiding uit het boek, een klik op de illustratie geeft u een grote afbeelding, de meeste zijn ca. 20 Kb groot met uitschieters van 80 en 119 Kb.


Laatste wijzigingen: 16 december 2004