1542: Elia Levita's Shemot Devarim, gedrukt in lsny

Folios A1v-A2r, 151 x 190 mm [ROS.19H30]

Dit Jiddisch-Hebreeuws-Latijns-Duitse woordenboek werd door de auteur samengesteld in nauwe samenwerking met de geleerde drukker Paulus Fagius, die actief was in het Zuidduitse lsny en in Konstanz, aan de Bodensee. Het is een van de vroegste (en hoogst zeldzame) voorbeelden van Jiddisch in een gedrukt boek. De speciale Jiddische drukletter is typerend voor deze periode.

Herbert C. Zafren, Hebrew Union College Klau Library, Cincinnati


1542: Elijah Levita's Shemot Devarim printed as Isny
The Shemot Devarim is, in every respect, a noteworthy artifact of its time and place
»