1768: De Tien Geboden, gekopieerd in Amsterdam door Jekuthiel Sofer

Jekuthiel Sofer's Tablets of the Law, 612 x 502 mm [HS.ROS.PL.a-33]

De weergave van de tekst van de geboden op het hier getoonde handschrift wijkt af van de meest gangbare en vertoont gelijkenis met die van de tekst zoals die voorkomt op de Hekhal, de Heilige Arke, in de Portugese Synagoge aan het Jonas DaniŽl Meijerplein. Heden ten dage vormen plaquettes met de tekst van de tien geboden een bijna vast bestanddeel van het interieur van de synagoge, maar in de achttiende eeuw was er sprake van een heuse noviteit.

Shalom Sabar, Hebrew University, Jeruzalem


1768: The Tablets of the Law at the Bibliotheca Rosenthaliana
Living in Amsterdam and undoubtedly familiar with the magnificent Decalogue at the Esnoga, Jekuthiel Sofer elected to emulate this venerated monument in this attractive parchment tablet
»