UBA home
 
   Collectie Bibliotheca Rosenthaliana (Judaica en Hebraica tot heden)
 

Rubriek:    Algemene werken -- Taalkunde -- Letterkunde en kunst -- Bijbel en godsdienstige literatuur -- Theologie -- Geschiedenis -- Overige wetenschappen

Klikken op de onderverdeling start een zoekactie in de catalogus.     

 Subrubriek  Onderverdeling  Treffers 

Bijbel ("Oude Testament")     

Bibliografie
Algemene werken en verzamelde studiŽn
Bijzondere studiŽn
Inleiding in de bijbel (OT)
Tekstgeschiedenis
Letterkundige genres
Detailstudies
Concordanties
Bijbel-atlassen en plaatwerken
Uitgaven van de bijbel (OT)
Vertalingen van de bijbel (OT)
-- Inleiding en geschiedenis
-- Polyglotten
-- In het Aramees (Targoem)
-- In andere Semitische talen
-- In het Grieks
-- In het Latijn
-- In het Jiddisch
-- In andere talen
---- Gehele bijbel (OT)
---- Gedeelten van de bijbel (OT)
Haftaroth
Bloemlezingen
Bijbelverklaringen
-- In Oudheid en Middeleeuwen (tot 900)
-- In latere Middeleeuwen
-- In de nieuwere tijd
StudiŽn over bijbel in zijn geheel (OT)
-- StudiŽn over gedeelten van de bijbel (OT)
-- Historische boeken
-- Pentateuch
-- Eerste profeten
-- Latere prof eten
-- Hagiografen

>4600

Apocryfen en Pseudepigrafen     

Apocryfen en Pseudepigrafen

>290

De Dode-Zeerollen

Bibliografie; algemene werken
Inleiding; Commentaren op de teksten
Tekstuitgaven en vertalingen
Sekte van Qumran

>240

Misjna, Talmoed, Midrasj

Bibliografie; algemene werken
Studies; Halacha; Agada
Methodologie; Wetgeleerden
Facsimile's van handschriften; tekstgeschiedenis
Uitgaven en vertalingen
-- Misjna
-- Tosefta en Baraita
-- Talmoed; Kleine tractaten
-- Midrasj
Concordanties
Commentaren op Misjna en Talmoed
Bloemlezingen; Bijzondere onderwerpen

>1200

Geschriften van Geonim

Geschriften van Geonim en studies

>15

Halacha

Bibliografie
Boeken der geboden
Codices
Responsa
Studies over afzonderlijke onderwerpen

>330


Vergelijk met de resultaten uit de Pica catalogus
Laatste controle: 13 oktober 2009