UBA home
 
   Collectie Bibliotheca Rosenthaliana (Judaica en Hebraica tot heden)
 

Rubriek:    Algemene werken -- Taalkunde -- Letterkunde en kunst -- Bijbel en godsdienstige literatuur -- Theologie -- Geschiedenis -- Overige wetenschappen

Klikken op de onderverdeling start een zoekactie in de catalogus.     

 Subrubriek  Onderverdeling  Treffers 

Aardrijkskunde

Algemene werken
Palestina
Reizen
Fotoboeken

>610

Sociologie

In het algemeen
Anthropologie
Arbeid en beroep
Assimilatie, acculturatie
Migratie
Misdadigheid
Statistiek; demografie
Verenigingen
Vrouw; gezin; gemengd huwelijk
Wereldorganisaties
Ziekte; sterfte

>940

Opvoeding en onderwijs     

Algemene beschouwingen
Geschiedenis van het lager het middelbaar onderwijs
Geschiedenis van het hoger onderwijs
Onderwijzers; verenigingen; methodiek
Schoolboeken
-- Algemeen; spel-, lees- en taalboeken
-- Geloofsleer; kinderbijbels; ritus; Bar Mitzwa
-- Geschiedenis; aardrijkskunde; zang
-- Jeugdliteratuur
Jeugdbeweging; sport

>950

Rechtswetenschap

In het algemeen
Bijbels recht
Wet van Hammoerabi
Talmoedisch en rabbijns recht
Burgerlijk recht
Handelsrecht; Strafrecht; Procesrecht; Staats- en administratief recht

>380

Natuurwetenschappen

Natuurwetenschappen

>140

Geneeskunde

Geneeskunde

>170

Psychologie

Psychologie

>190

Filosofie

In het algemeen
Godsdienstfilosofie
Filosofie van de bijbel
Filosofie in het Hellenistisch tijdvak
Filosofie in de Middeleeuwen en de 16e eeuw
Moderne filosofie
-- In het algemeen
-- Spinoza
---- Leven van Spinoza
---- Werken van Spinoza
---- StudiŽn over filosofie van Spinoza; receptie
---- Tijdgenoten
-- Moses Mendelssohn
--
Overige filosofen

>1120

Mystiek

In het algemeen
Kabbala
-- Teksten
-- StudiŽn
-- De Golem
Chassidisme

>550


Vergelijk met de resultaten uit de Pica catalogus
Laatste controle: 22 oktober 2009