UBA home
 
   Collectie Bibliotheca Rosenthaliana (Judaica en Hebraica tot heden)
 

Rubriek:    Algemene werken -- Taalkunde -- Letterkunde en kunst -- Bijbel en godsdienstige literatuur -- Theologie -- Geschiedenis -- Overige wetenschappen

Klikken op de onderverdeling start een zoekactie in de catalogus.     

 Subrubriek  Onderverdeling  Treffers 

Godsdienst, algemeen

Godsdienst in het algemeen
Geloof en wetenschap

>45

Semietische godsdienst

Semietische godsdienst in het algemeen

>40

De Joodse godsdienst

Algemene studiŽn en beschouwingen
Bijbelse theologie in het algemeen; godsdienst van IsraŽl
Nabijbelse theologie
Bijzondere onderwerpen, Dogmata
-- Dogmata in het algemeen
-- MonotheÔsme; God: naam, wezen, verschijning
-- Engelen en demonen
-- Schepping, zondeval, zondvloed, wonderen
-- Profetie en profeten
-- Wet en traditie
-- Lichaam en ziel
-- Eschatologie en messianisme
-- Vroomheid; Zonde en boete
-- Andere onderwerpen

>1000

Ethiek

Ethiek

>230

Symboliek

Symboliek

>45

Sekten en godsdienstige stromingen

Sekten en stromingen in het algemeen
Samaritanen
FarizeeŽn en SadduceeŽn; Essenen en Therapeuten; Gnostici; Gemeente van Damascus
KaraÔeten
Orthodoxie; Reform-jodendom
Chassidisme

>590

Verhouding Jodendom - andere godsdiensten     

In het algemeen
Jodendom en heidendom
Jodendom en Christendom
--
In het algemeen
-- Oudste geschiedenis van het Christendom
-- Jezus
-- Nieuwe Testamen en Christelijke leer vgl. met Joodse geschriften
-- Polemiek, discussie en dialoog tussen Joden en Christenen
Jodendom en Islam

>860

Overgang en terugkeer tot het Jodendom

Overgang en terugkeer tot het Jodendom
Overgang tot het Christendom

>250

Praktische theologie

Riten en gebruiken
-- In het algemeen
-- Sabbat en feestdagen
---- In het algemeen
---- Sabbat
---- Feestdagen
------ Pesach
------ Overige feestdagen
-- Vasten en vastendagen
-- Schouwdraden en gebedsriemen
-- Besnijdenis
-- Reinheidswetten; spijswetten
-- Andere onderwerpen
Liturgie
-- In het algemeen
-- Gebeden
---- Gebeden in het algemeen
---- Gebeden voor sabbat en feestdagen
---- Gebeden voor vastendagen
---- Gebeden bij verschillende gelegenheden
-- Synagogale poŽzie
Homiletiek
-- Algemeen
-- Verzamelde preken
-- Preken bij verschillende gelegenheden

>2200


Vergelijk met de resultaten uit de Pica catalogus
Laatste controle: 21 oktober 2009